תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Disorganized Schizophrenia (Hebephrenic) - סכיזופרניה לא מאורגנת (הבפרנית)

סכיזופרניה לא מאורגנת, המכונה גם סכיזופרניה הבפרנית, נחשבה עד שנת 2013, על פי מדריך האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי (ה-DSM) לאחד מתת הסוגים של סכיזופרניה. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על ההפרעה, תתי הסוגים של סכיזופרניה לפי DSM-4 ומהלך המחלה. 

עדכון ההגדרה הפסיכיאטרית לסכיזופרניה

בגרסתו העדכנית של המדריך, ה-DSM-5, בוטלה חלוקה זו לתת סוגים של ההפרעה - וכיום נותרה למעשה רק האבחנה הכוללת של סכיזופרניה. בין תת הסוגים הנוספים של ההפרעה שבוטלו ניתן למצוא גם סכיזופרניה פרנואידית, סכיזופרניה רדיזואלית וסכיזופרניה קטטונית. 

תת סוגים של סכיזופרניה לפי ה-DSM-4

סכיזורפניה פרנואידית

סכיזופרניה פרנואידית מאופיינת בדלוזיות והלוצינציות אשר נושאות אופי גרנדיוזי או רודפני - למשל עם מחשבות שווא כגון"אני המשיח", "אני נפוליאון" או "המוסד רודפים אחריי כדי לחלץ ממני סודות מדינה". 

סכיזופרניה קטטונית

סכיזופרניה קטטונית מאופיינת בהפרעות מוטוריות בולטות. הפרעות אלו יכולות מצד אחד לשאת אופי של התנהגות פעילה ומרוגשת באופן קיצוני (פעילות יתר) ומצד שני, קיפאון גופני בתנוחות מוזרות לאורך שעות או ימים (תת פעילות).

סכיזופרניה רזידואלית

סכיזופרניה רדיזואלית מאופיינת בעיקר במה שמכונה "סימפטומים שליליים", וביניהם אובדן עניין והנאה, נסיגה חברתית, קהות רגשית ורפיון אסוציאטיבי. תת סוג זה פחות מתאפיין ב"סימפטומים חיוביים" בולטים, ולכן הפגיעה בבוחן המציאות פחות חמורה. כאשר מופיעים בכל זאת סימפטומים של הלוצינציות ודלוזיות - הם נוטים להיות מתונים יחסית. 

מהלך המחלה: סכיזופרניה לא מאורגנת 

בזמן שהגדרה זו עוד הייתה מקובלת לפי ה-DSM, נמצא כי סכיזופרניה לא מאורגנת פורצת בעיקר בשנות העשרה ובשנות העשרים המוקדמות לחיים, בייחוד בקרב אנשים ביישנים ומסוגרים אשר סובלים מהפרעות אישיות.

כאשר סכיזופרניה לא מאורגנת נחשבה עוד להפרעה נפשית העומדת בפני עצמה, ניתן היה לאפיין אותה בצורה הבאה. מהלך המחלה פרץ לרוב בהתקף פסיכוטי ראשון, במסגרתו הופיעו סימפטומים חיוביים כגון דלוזיות והלוצינציות אשר התאפיינו באופי של אקטיביות רבה. האדם נראה מתוח ותזזיתי, פעלתן במיוחד - אך כל זאת באופן שנראה חסר מטרה ואינו מאורגן סביב תכלית מוגדרת. 

לצד זאת, מתחילות להופיע תגובות רגשיות אשר לא נראות תואמות לתכני חשיבה כלשהם: צחקוקים ואף פרצי צחוק סוערים, אשר נראים כי מתרחשים ללא כל סיבה. במובן זה, סכיזופרניה לא מאורגנת נראית לא פעם למתבונן מהצד כמופע של שביעות רצון בלתי מוסברת, הכוללת התנהגות אווילית. חוסר תקשורת קוהרנטי עם הסביבה רק הופך את ההתנהגות לפחות מובנת לסביבה הקרובה של האדם. 

השלב הבא של סכיזופרניה לא מאורגנת מאופיין בשקיעה במצב הפוך, פאסיבי, במסגרתו מופיעים סימפטומים שליליים. אלו כוללים בין היתר אפטיה, דיבור דל, הזנחה עצמית חריפה, השטחה רגשית, ירידה במידת היוזמה והמוטיבציה, והחרפה של ההסתגרות החברתית.

המהלך של סכיזופרניה לא מאורגנת הנו כרוני, בדומה ליתר סוגי ההפרעה. הוא כולל תנועה חוזרת בין התקפים פסיכוטיים פעלתנים, לבין מצב של נסיגה ואפטיה. באשר לטיפול, סכיזופרניה לא מאורגנת מטופלת בעיקר באמצעות תרופות אנטי פסיכוטיות, הניתנות ע"י פסיכיאטרים.


מקורות

Fenton, W. S., & McGlashan, T. H. (1991). Natural history of schizophrenia subtypes: I. Longitudinal study of paranoid, hebephrenic, and undifferentiated schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 48(11), 969-977

אנשי מקצוע בתחום

סכיזופרניה