תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Catatonic Schizophrenia - סכיזופרניה קאטטונית

סכיזופרניה קאטטונית נחשבה עד שנת 2013 על פי מדריך האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי (ה-DSM) לאחד מתת הסוגים של סכיזופרניה. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על ההפרעה, תתי הסוגים של סכיזופרניה לפי ה-DSM-4, מהי קטטוניה והטיפול בהפרעה.

עדכון ההגדרה הפסיכיאטרית לסכיזופרניה 

בגרסתו העדכנית של המדריך, ה-DSM-5, בוטלה חלוקה זו לתת סוגים של ההפרעה - וכיום נותרה למעשה רק האבחנה הכוללת של סכיזופרניה. תת סוגים נוספים של ההפרעה אשר בוטלו בעדכון גרסתו של המדריך כוללים סכיזופרניה רזידואלית, סכיזופרניה פרנואידית וסכיזופרניה לא מאורגנת.

תת סוגים של סכיזופרניה לפי ה-DSM-4

סכיזורפניה פרנואידית

סכיזופרניה פרנואידית מאופיינת בהלוצינציות ודלוזיות בעלות אופי רודפני או גרנדיוזי - למשל מחשבות שווא כמו "אני אביא את הגאולה", "אני שלמה המלך" או "ה-FBI רודפים אחריי כדי להוציא ממני סודות מדינה".

סכיזופרניה לא מאורגנת

סכיזופרניה לא מאורגנת מאופיינת בתנועה חוזרת בין התקפים פסיכוטיים והופעה של סימפטומים חיוביים, לבין נסיגה אפאטית ועלייה של סימפטומים שליליים. למתבונן מן הצד, ההתנהגות של האדם המאובחן יכולה להיראות כאווילית, ילדותית, לא מותאמת או מוזרה במיוחד. 

סכיזופרניה רזידואלית

סכיזופרניה רדיזואלית מאופיינת בעיקר ב"סימפטומים שליליים", כמו למשל נסיגה חברתית, קהות רגשית, אובדן עניין והנאה מהחיים ומסיטואציות בינאישיות וכן רפיון אסוציאטיבי. בשונה מיתר הסוגים, תת סוג זה פחות מתאפיין ב"סימפטומים חיוביים" בולטים, ולכן הפגיעה בבוחן המציאות פחות חמורה. כאשר אלו מופיעים בכל זאת, הם נוטים להיות מתונים יחסית. 

מהי קטטוניה?

סכיזופרניה קאטטונית, כשמה כן היא - מוגדרת על בסיס מצב של קטטוניה. קטטוניה יכולה להתאפיין בשתי משפחות של תסמינים אפשריים: תנועתיות יתר או תנועתיות מופחתת. סימפטומים של תנועתיות יתר כוללים למשל דפוסי תנועה חזרתיים ללא תכלית מוגדרת (כמו נפנוף ידיים), פעלתנות יתר וריגוש גופני. סימפטומים של תנועתיות מופחתת יכולים לכלול אילמות, קיפאון גופני, ירידה בתגובתיות הגופנית לגירויים מהסביבה עד כדי עצירת פעילות מוחלטת לאורך שעות. 

הסימפטומים של סכיזופרניה קאטטונית אינם ייחודיים למחלת הסכיזופרניה, ויכולים לאפיין גם הפרעות נפשיות נוספות. לדוגמא, נמצא כי סימפטומים דומים עשויים להופיע כחלק ממצב של מאניה, לאחר שימוש בסמים ואלכוהול, וכן בתור תופעת לוואי של מחלות מוח שונות. במקרים מסוימים סימפטומים אלו מופיעים גם במסגרת דיכאון קליני

סכיזופרניה קאטטונית

בעבר, כשעוד הייתה מקובלת ההגדרה הפסיכיאטרית לסכיזופרניה קאטטונית, היה נהוג לחלקה לשני סוגים: סוג המאופיין בקיפאון וסוג המאופיין בריגוש. מחקרים הראו כי שני הסוגים נובעים מפעילות יתר מוחית. סכיזופרניה קאטטונית עשויה להופיע הן בשלב הכרוני של סכיזופרניה והן בשלב האקוטי, כלומר במסגרת התקף פסיכוטי. במובן זה היא מזוהה גם עם סימפטומים שליליים וגם עם סימפטומים חיוביים של ההפרעה. 

סוג ראשון של ההפרעה: קיפאון 

הסוג הראשון של ההפרעה מאופיין בסימפטומים של קיפאון הכוללים חוסר תנועה, אילמות (חוסר יכולת לדבר) וחוסר תגובה כללי לסביבה. הלוקים בסכיזופרניה קאטטונית מסוג זה קופאים במקום בתנוחות לא טבעיות למשך זמן רב או נעשים פאסיביים וניתנים להעמדה במגוון פוזיציות ללא כל התנגדות מצידם.

סוג שני של ההפרעה: ריגוש גופני

הסוג השני של סכיזופרניה קאטטונית מתבטא בסימפטומים הפוכים לקיפאון, כלומר בריגוש ובחוסר שקט, הן מבחינה מוטורית והן מבחינת תחושה פנימית. במקרים היותר קיצוניים של סוג זה, האדם חש אובדן שליטה ועלול לפעול באופן הרסני ואלים, וכחלק מכך לגרום נזקים לעצמו ולסביבה. 

טיפול בהפרעה

אפשרויות הטיפול בסכיזופרניה התפתחו רבות בעשורים האחרונים. כחלק מכך, מרבית הסימפטומים של מה שכונה בעבר סכיזופרניה קאטטונית יכולים להיות מטופלים בהצלחה ובמהירות על ידי תרופות אנטי פסיכוטיות, בשילוב עם תרופות נגד חרדה. יחד עם זאת, בזמן הופעת הסימפטומים קיים צורך בהשגחה טיפולית צמודה, מעבר לטיפול התרופתי, היות וחולים אלו נוטים להתיש ולהזניח את עצמם, לפעמים עד כדי סכנת מוות.


מקורות

אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, מ. (2003).פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, תל אביב: הוצאת דיונון, מהדורה רביעית.

Sadock, B.J. Kaplan, H.I. Sadock, V.A. (2007). Kaplan & Sadock's Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, tenth edition

Enterman, J., Dijk, D. (2010). The curious case of a catatonic patient. Schizophrenia Bulletin. 37(2):235-237

אנשי מקצוע בתחום

סכיזופרניה