תפריט נגישות

folie deux, shared psychosis - שיגעון בשניים

שיגעון בשניים הוא מושג צרפתי במקורו המכונה גם פסיכוזה משותפת. מדובר במקרה מאוד נדיר של פסיכוזה, אשר שותפים לה שני אנשים, לפעמים גם יותר. במסגרת שיגעון בשניים מספר אנשים חולקים את אותם סימפטומים פסיכוטיים, לרוב דלוזיה (אמונה חזקה ברעיונות חסרי בסיס) הלוצינציה (שכנוע כי משהו קיים, כשבפועל אין גירוי תואם במציאות), והתנהגות ביזארית. במרבית המקרים, התכנים הפסיכוטיים הם פרנואידים. לדוגמא, שני אחים אשר משוכנעים כי השכנים שלהם זוממים קונספירציות נגד האנושות.

שיגעון בשניים – מהלך ההפרעה וגורמים להופעתה

שיגעון בשניים מתרחש בין שני אנשים קרובים, לעיתים קרובי משפחה, לדוגמא, אם ובנה, או שני אחים. כמו כן, במקרים נדירים במיוחד, הוא מתפתח בקרב משפחה שלמה. מערכת היחסים לרוב מאופיינת בתלות הדדית, כאשר השניים גרים יחד ונמצאים בבידוד חברתי. שיגעון בשניים מאופיין בדינאמיקה הכוללת צד דומיננטי וצד פאסיבי. הצד הדומיננטי הנו בר ההשפעה בקשר, והוא הראשון אשר מפתח את הסימפטומים הפסיכוטיים. לאחר תקופה, הוא מצליח לשכנע את הצד הפאסיבי בתכנים הפסיכוטיים, ובכך בעצם "מדביק" אותו בפסיכוזה. חלק מהגורמים אשר נמצאו קשורים לתופעה של שיגעון בשניים, הנם זקנה, הפרעות בתפקודי המוח, אינטליגנציה נמוכה, שימוש באלכוהול ונטייה גנטית לפיתוח הפרעות פסיכוטיות. במקרים של זקנה, המצב נובע בעיקר מהחרפה של תחושת התלות בין בני הזוג, עם תהליך ההזדקנות.

שיגעון בשניים – טיפול

הטיפול הנפוץ במקרים של שיגעון בשניים, הנו טיפול באמצעות תרופות אנטי פסיכוטיות, הניתן על ידיפסיכיאטרים, לצד הפרדה מיידית בין שני האנשים המעורבים. נמצא כי הצד הדומיננטי מבין השניים חווה את הסימפטומים הפסיכוטיים באופן חריף יותר, ונדרש לטיפול יותר אינטנסיבי, לפעמים גם במסגרת אשפוז פסיכיאטרי. לעומת זאת, מצבו של הצד הפאסיבי בשיגעון בשניים לרוב פחות חמור. במקרים מסוימים, חלק מהסימפטומים הפסיכוטיים נעלמים אצל האדם הפאסיבי עם הרחקת האדם הדומיננטי, בייחוד כאשר מדובר בילד.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכיאטרי