תפריט נגישות

Rationalization - רציונליזציה

עבודתו של פרויד, אבי הפסיכואנליזה, התבססה על ההנחה כי איננו מודעים לאלמנטים רבים המצויים בנפשנו. רגשות, פנטזיות ודחפים שנחשבים לבלתי הולמים (בעיקר דחפי מין ותוקפנות) נדחקים ממודעותנו באמצעות מנגנוני הגנה שונים, שתפקידם למנוע את החרדה שתתעורר אם נכיר בתכנים מאיימים אלו.

אחד ממנגנוני ההגנה הוא רציונליזציה: מנגנון בו האדם מספק הסבר רציונלי להתנהגות בלתי רציונלית או שמאיימת על העצמי. דוגמא לרציונליזציה היא ילד אשר חש קנאה בלתי נסבלת בצעצוע של ילד אחר ורוצה ללכת הביתה "כי כבר מאוחר".


ביבליוגרפיה

אישיות: תיאוריה ומחקר/ ביטמן ואחרים, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1992.

תחומי מומחיות:
טיפול נפשי ,פסיכותרפיה

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי