תפריט נגישות

Tic - טיק

טיקים מוגדרים כהתכווצות שריר חוזרת ומהירה שיוצרת תנועה או קול בלתי רצוניים, הנוטים לבוא בהתקפים שביניהם פסקי זמן קצרים. הטיקים התנועתיים נחלקים לטיקים פשוטים המופיעים בקבוצת שריר דומה (למשל קריצת עין וטלטול הראש), ולטיקים מורכבים אשר נראים יותר טקסיים כגון הבעות פנים וקפיצות. בדומה, הטיקים הקוליים נחלקים לטיקים פשוטים הכוללים כחכוכי גרון וצלילים גרוניים, ולטיקים מורכבים הכוללים הברות יחידות, מילים ומשפטים שלמים. במקרים קיצוניים, הטיקים יכולים להיות בעלי אופי מגונה, או של פגיעה עצמית. יש להבדיל בין טיקים זמניים לטיקים כרוניים: טיקים זמניים מופיעים בצורת הרגל ומתבטאים בעיוותים שריריים עצבניים. טיקים אלו די שכיחים בקרב ילדי בית- הספר, והם נעלמים באופן ספונטאני ויכולים לחזור תחת לחץ. הטיפול המומלץ במקרים אלו הוא חיזוק נפשי. לעומתם הטיקים הכרוניים נמשכים בדרך כלל בין 4 ל-6 שנים.

הפרעות טיק הן קבוצה של הפרעות נוירופסיכיאטריות שבדרך כלל מתחילות בילדות או בגיל ההתבגרות ויכולות להישאר באופן קבוע או להעלם במשך הזמן. חלק מהאנשים הסובלים מהפרעות טיק יכולים לדכא את הטיקים לדקות או למספר שעות, אך אחרים, במיוחד ילדים, אינם מודעים להופעת הטיק או חווים אותו כבלתי נשלט. הפרעת הטיק הנפוצה ביותר היא תסמונת טורט, הכוללת טיקים מוטוריים וקוליים המלווים פעמים רבות בבעיות רגשיות שונות.


ביבליוגרפיה

אפטר, א. (1997). הפרעות טיק, בתוך: שמואל טיאנו (עורך), פסיכיאטרייה של הילד   המתבגר, (עמ' 265-271). תל-אביב: הוצאת דיונון, אוניברסיטת תל-אביב 

(2003). Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, ninth edition. Philadelphia: Lippincott Williams& Willkins

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT