תפריט נגישות

Self Image - דימוי עצמי

מה הן התכונות האישיות הבולטות שלך? איך היה מתאר אותך החבר הכי טוב שלך? מה חושבים עליך חברים מהלימודים והעבודה? איזה תפקיד אתה ממלא במשפחתך? שאלות אלו ורבות אחרות מרכיבות אספקטים שונים של הדימוי העצמי- האופן בו אנו תופסים את עצמנו- אשר משפיע על היבטים רבים של הערכתנו העצמית, התנהגותינו ורגשותינו.

מה הוא דימוי עצמי?

דימוי עצמי הוא מונח מופשט אשר תיאורטיקנים הציעו לו הגדרות שונות. עם זאת, מרבית ההגדרות רואות דימוי עצמי כמכלול תכונות ודימויים לפיהם האדם תופס את עצמו. בספרות המקצועית מקובל לתאר את הדימוי העצמי כמתבסס על חמישה היבטים מרכזיים:

דימוי אישי- האופן בו תופס אדם את תכונותיו האישיותיות (קמצן, טוב לב, אינטליגנט).

דימוי גופני- האופן בו תופס האדם את גופו, מצבו הבריאותי והופעתו החיצונית.

דימוי מוסרי- המידה בו תופס הפרט את התנהגותו ומוסריותו ביחס לנורמה החברתית.

דימוי משפחתי- האופן בו תופס האדם את מיקומו במשפחתו ואת יחס המשפחה אליו.

דימוי חברתי- האופן בו הפרט תופס את עצמו ביחסים בין אישיים וחברתיים (שתלטן, דומיננטי, אאוט-סיידר).

על אף שפעמים רבות מתייחסים לדימוי עצמי והערכה עצמית כאל מונחים זהים, קיים ביניהם הבדל משמעותי: דימוי עצמי ניתן לראות כמכלול התכונות והאפיונים שהאדם מייחס לעצמו, בעוד שהערכה עצמית מתייחסת לערך שמקנה האדם למאפיינים אלו. כלומר, דימויו העצמי של אדם עשוי לכלול את היותו עקשן אך תכונה זו עשויה להתפס על ידו כחיובית או שלילית (רכיב של ערך עצמי).

כיצד מתעצב דימוי עצמי?

כפי שניתן לראות, דימוי עצמי כולל מגוון גדול של היבטים ותחומי חיים. דימויינו העצמי מתפתח החל מיום היוולדנו ומושפע משלושה היבטים מרכזיים:

חוויות והתנסויות: החוויות שאנו צוברים ולוקחים בהן חלק החל מגילאי הינקות מעצבות את האופן בו אנו תופסים את עצמנו ואת יכולותינו. לאורך השנים יגדל טווח ההתנסויות והדימוי העצמי יתרחב ויכלול היבטים נוספים- מהן יכולותי הלימודיות? איזה תפקיד אני ממלא באינטראקציות חברתיות? האם יש לי יכולת מנהיגות?

אינטראקציות בין אישיות: מיום לידתנו אנו מצויים באינטראקציות בין אישיות ההולכות ומתרחבות. הפידבקים הסביבתיים שאנו מקבלים ("אתה ילד עצלן!"), ההשוואות לאחרים ("אני התלמיד הכי טוב בכיתה") ויחסינו עם אחרים ("תמיד מזמינים אותי לשחק"; "אני מתקשרת טוב יותר עם גברים מאשר עם שנים")- כל אלו משפיעים ומעצבים את דימוינו העצמי.

תרבות וחברה- התרבות וההחברה אליהן אנו משתייכים משפיעות אף הן על דימויינו העצמי- אנו משווים עצמנו לנורמות החברתיות, מציבים לעצמנו מטרות בהתאם להן וכן הלאה.

דימוי עצמי הוא גורם גמיש ומשתנה, כאשר היבטים מסוימים שלו עשויים להיות יותר ופחות יציבים. כך, למשל, נסיבות חיצוניות לא תמיד ישפיעו על הדימוי העצמי (למשל, סטודנט שממשיך לתפוס עצמו כאינטליגנט ובעל יכולת למרות כישלון במבחן), ושינויי חיים משמעותיים (לידה, גירושין) וטיפולים נפשיים עשויים להביא לשינויים משמעותיים בו.

כיצד משפיע הדימוי העצמי על חיינו?

דימוי עצמי מתייחס למכלול התכונות והמאפיינים שאנו מייחסים לעצמנו, אך ממלא תפקידים משמעותיים נוספים בחיינו:

השפעה על ההערכה העצמית: כאמור, הערכה עצמית מבוססת על הערך השונה שאנו מקנים להיבטי הדימוי העצמי. לכן, דימוי עצמי המבוסס על מאפיינים שליליים (טיפש, מכוער, חלש) יביא גם להערכה עצמית נמוכה, ולהיפך.

השפעה התנהגותית: המאפיינים שאנו מייחסים לעצמנו משפיעים על התנהגותנו- אדם המכיר את עצמו כביישן או חסר כישורים חברתיים ימנע מאירעים חברתיים או יצירת אינטראקציות; אדם שדימוי העצמי נמוך עשוי להיות חששן, לא אסרטיבי וכן הלאה.

קביעת מטרות ויעדים: המטרות שאנו מציבים לעצמנו נקבעות במידה רבה על ידי הכרותנו עם יכולותינו. לכן, אדם שדימויו העצמי נמוך עשוי להציב לעצמו יעדים נמוכים מיכולותיו הממשיות בעוד שאדם עם דימוי עצמי גבוה יעז לממש את מלוא הפוטנציאל שלו.

האופן בו תופסים אותנו אחרים: לעיתים קיים פער בין הדימוי העצמי לאופן בו הסביבה תופסת אותנו, אך פעמים רבות הדימוי העצמי מקרין כלפי חוץ ומשפיע על תפיסת הסביבה: אדם שמעביר מסר גלוי או סמוי לפיו הוא חסר ערך/לא ראוי/בעל יכולות וכד'- יגרום גם לסביבה החיצונית לראותו באור זה.


ביבליוגרפיה

Self-image and self-esteem in African-American preteen girls: Implications for mental health,  Doswell, Willa M.; Millor, Georgia K.; Thompson, Hayley; Braxter, Betty, Issues in Mental Health Nursing. Vol 19(1), Jan-Feb 1998, 71-94.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי