תפריט נגישות
חיפוש

Reaction-Formation defence - תצורת תגובה

תצורת תגובה היא מנגנון הגנה אשר מתבטא באימוץ דפוס התנהגות המנוגד למשאלה דחפית בה האדם מתקשה להכיר. במילים אחרות, תצורת תגובה מתייחסת למצב בו אדם מתקשה להתמודד עם דחפים, משאלות או מחשבות אשר נתפסות על ידו כבלתי ראויות, ועל כן מדחיק אותן ומאמץ דפוס התנהגות או אמונה אשר עומדים בניגוד לדחף המקורי. כך, באמצעות תצורת תגובה האדם מצליח להרחיק מתודעתו באופן משמעותי ביותר כל מודעות לתכנים נפשיים אשר עלולים לאיים עליו או לערער את תפיסתו העצמית. דוגמה קלאסית להתנהגות שמקורה במנגנון של תצורת תגובה היא האהבה אשר אח בכור מתחיל להרעיף על אחותו התינוקת לאחר שספג נזיפה מאמו על כך שניסה להכות אותה: הילד חייב לשמר הן את יחסיו הטובים עם האם והן את דימויו העצמי החיובי כ"ילד טוב". כאשר רגשות הכעס והקנאה באחות הקטנה מתנגשים בצרכים אלו, הוא עשוי להדחיק את רגשותיו ולהגן על עצמו באמצעות תצורת תגובה. במקרים מסוימים השימוש במנגנון הגנה של היפוך תגובה עשוי להפוך לטכניקה דומיננטית בה האדם משתמש, ולהשפיע באופן משמעותי על אישיותו. כך, למשל, אדם שמתקשה לשאת את העובדה שהוא בעל דחפים מיניים ו/או תוקפניים עשוי לאמץ אידיאולוגיות קיצוניות (למשל, שנאה הומופובית), להימנע מכל פעולה העשויה להחוות כמינית או תוקפנית (למשל, להתנהג באופן מרצה או א-מיני) או לפעול נגד אנשים ומוסדות אותם הוא תופס כאלימים או מיניים.

אחת מהשלכותיה השליליות של תצורת תגובה היא התפקיד שהיא עשויה למלא בהיווצרותה של הפרעה טורדנית כפייתית. פרויד הציע כי ראשיתה של ההפרעה הטורדנית כפייתית הוא בהדחקת תוכן מאיים והתמודדות עמו באמצעות תצורת תגובה. כאשר החרדה בנוגע לתוכן המודחק גבוהה מאוד, - דפוס ההתנהגות אשר מאומץ כחלק מהמנגנון של תצורת תגובה עשוי להפוך להתנהגות קומפולסיבית. כך, לדוגמה, אדם שאינו יכול להתמודד עם העובדה שהוא לעתים כועס ומתוסכל מילדיו עשוי להשתמש במנגנון של תצורת תגובה אשר יתבטא בהתנהגות קומפולסיבית של חזרה על האמירה "אני מאוד אוהב אותך". בדומה, אדם שמרגיש "מלוכלך" עקב דחפיו המיניים עשוי לפתח הפרעה טורדנית כפייתית אשר תתבטא בשטיפת ידיים חזרתית.

יש לציין כי מידה מסוימת של שימוש במנגנון של תצורת תגובה אינה בהכרח הרסנית, אך כאשר היא מביאה להיווצרות סימפטומים או לנתק של האדם מרגשותיו, היא עשויה להביא למצוקה משמעותית ולתחושה של האדם כי הוא מקיים חיים בלתי אותנטיים.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי