תפריט נגישות

Narrative Exposure Therapy - טיפול בחשיפה לנרטיב

טיפול בחשיפה לנרטיב (NET) הינה התערבות טיפולית שפותחה על מנת לאפשר מענה טיפולי לניצולי אזורי קונפליקט, מלחמה ואלימות ממושכת וקשה וכן לסובלים מטראומה מורכבת. זהו טיפול מבוסס פרוטוקול, שפותח על ידי מומחים לבריאות הנפש בארגון "קול לנפגעים" (Victims Voice - VIVO).

טיפול בחשיפה לנרטיב הינו טיפול שפותח במיוחד לשם טיפולים במדינות ותרבויות שאינן מערביות ובמדינות מתפתחות, וכן לכל מדינה שבה ישנם קונפליקטים אלימים חוזרים ונשנים הגורמים לכך שאדם עלול להיות חשוף לאלימות וסכנת חיים ממושכת או חוזרת ונשנית. הטכניקה הטיפולית פותחה מתוך ניסיון טיפולי רחב בפליטים שחוו טראומות רבות במהלך חייהם ויעילותה נבדקה ונמצאה כיעילה לטיפול בנפגעי טראומה במחקרים בעלי קבוצת בקרה ורנדומיזציה (RCT).

טיפול בחשיפה לנרטיב מתבסס מבחינה תיאורטית על תיאוריית העיבוד הרגשי (Emotional processing theory), לפיה פתולוגיה של חרדה נוצרת כאשר פחד מעורר על ידי גירוי שאינו מסוכן, ומוביל לשימור הקישור השגוי בין הגירוי השפיר לפחד באמצעות הימנעות. התיאוריה מדגישה כי האופן להתמודד עם פתולוגיה זאת הינו באמצעות הביטואציה לגירוי הנתפס כמאיים דרך חשיפה אליו והכחדת תגובת הפחד לגירוי.

בנוסף, טיפול בחשיפה לנרטיב מתבסס גם על תיאוריות עיבוד קוגניטיבי וזיכרון מודרניות, ובמיוחד על הרעיון של שור ועמיתיו משנת 2011 כי הפרעת פוסט טראומה הינה תוצר של שינויים בזיכרון הנובעים מהאירוע הטראומטי, הגורמים ליצירה של "זיכרונות חמים" – זיכרונות הנוצרים בעת אירועים בעלי אינטנסיביות רגשית ובמיוחד באירועים טראומטיים. "זיכרון חם" הינו זיכרון חזק הכולל בתוכו את הרגשות, התחושות הפיזיולוגיית, השינויים הגופניים בעת האירוע, הפחד והכאב שהורגשו באירוע. "זיכרון חם" נוטה להיזכר בקלות רבה ובאמצעות אסוציאציות רבות ולכן גם דברים קטנים מאוד ורמזים קלים לאירוע הטראומטי יכולים להזכיר את האירוע כולו ולהעלות את כל התחושות הקשות שנחוו בו. כך למעשה, רמזי אחזור פעוטים לטראומה או דברים קטנים שמזכירים אותה, יכולים ליצור חוויה מחודשת של הטראומה כולה. כך נוצרים סיוטים, מחשבות חודרניות על הטראומה ופלשבקים. כל אלו גורמים לחיזוק הזיכרון ולחיזוק החרדה. כאשר נפגעי הטראומה מנסים להימנע מכל דבר שעלול להזכיר להם את הטראומה, על מנת להימנע מהסבל הרב הכרוך בכך, נוצר מצב של קיטוע הזיכרון, זיכרונות מבולבלים והרחבה של סימפטומיזציה פוסט טראומטית.

טיפול בחשיפה לנרטיב מבקש ליצור במהלך התהליך הטיפולי, באמצעות עבודה משותפת של המטפל והמטופל, נרטיב לחייו של המטופל, מלידתו ועד ההווה, תוך חיבור הטראומה לנרטיב זה. לאחר יצירת הנרטיב בעל פה, המטופל כותב את סיפור הנרטיב ולעיתים קרובות המטפל והמטופל חותמים עליו יחד. רעיון טיפולי זה נוצר מתוך הממצאים כי תהליך זה יוצר הפחתה בזיכרונות מקוטעים ובסימפטומיזציה הפוסט טראומטית.

המרכיב הנרטיבי בטיפול מתבסס על שיטה טיפולית שנוצרה לטיפול באסירים פוליטיים מצ'ילה – טיפול בעדות (Testimony Therapy). המטפלים שפיתחו שיטה זאת – סינפוגוס ומונלי הציעו כי ריפוי נפשי נוצר כתוצאה מסיפור העדות, שכן כך הופכת החוויה הטראומטית לבעלת משמעות. זאת ועוד, העדות מפחיתה תחושות של אשמה ובושה שמאפיינות ניצולי טראומה לעיתים קרובות ומעודדת תחושה של עצמיות, אומץ וכוח אישי.

טיפול בחשיפה לנרטיב הינו טיפול קצר שנמשך בדרך כלל כ-7 מפגשים של 90 דקות. הטיפול מראה יעילות גבוהה באוכלוסיות פליטים וכן באוכלוסיות של מדינות בהן יש אלימות רבה ומתמשכת לאורך שנים.


ביבליוגרפיה

Mørkved, N., Hartmann, K., Aarsheim, L. M., Holen, D., Milde, A. M., Bomyea, J., & Thorp, S. R. (2014). A comparison of narrative exposure therapy and prolonged exposure therapy for PTSD. Clinical psychology review, 34(6), 453-467.‏

Neuner, F., Schauer, M., Roth, W. T., & Elbert, T. (2002). A Narrative Exposure Treatment as intervention in a refugee camp: A case report. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 30(02), 205–209.

אנשי מקצוע בתחום

פוסט טראומה