תפריט נגישות

Gender Identity - זהות מגדרית

מה היית מספר על עצמך אילו היית מתבקש לתאר את עצמך במשפט יחיד? מרבית האנשים פותחים את תיאורם במשפט "אני גבר/אישה..." 

זהות מגדרית מתייחסת לתחושתו של האדם כי הוא גבר או אישה. במרבית המקרים מתפתחת תחושה זו בגילאי שנתיים-שלוש, והיא תואמת את מינו הביולוגי של האדם (זהותו המינית). זהותו המגדרית של הילד מתפתחת הן בתגובה למינו הביולוגי והן באמצעות הכוונת הסביבה המשפחתית והתרבותית בה הוא חי. פעמים רבות ילדים מאמצים את התפקיד המגדרי שהחברה מייעדת להם, אך ילד עשוי לפתח זהות מגדרית נורמטיבית גם כאשר אינו ממלא אחר הקודים החברתיים. כלומר, גם ילד הצובע את ציפורניו בלק וילדה המטפסת על עצים יחושו נכון, במרבית המקרים, האם הם בן או בת. הפרעה בזהות המינית מיוחסת למצב בו אדם חי בתחושה כי הוא למעשה בן המין השני, ולא בן המין הביולוגי ("גבר בגוף של אישה", למשל).

זהותו המגדרית של האדם אינה קשורה באוריינטציה המינית שלו: במרבית המקרים הומוסקסואלים ולסביות חווים עצמם כגברים/נשים בהתאם למינם הביולוגי, אך נמשכים לבן/בת אותו המין.


ביבליוגרפיה

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (2007) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, tenth edition

תחומי מומחיות:
טיפול לקהילה הגאה

אנשי מקצוע בתחום

טיפול לקהילה הגאה