תפריט נגישות

Undoing - ביטול

פרויד, אבי הפסיכואנליזה, הניח כי הנפש האנושית כוללת בעיקר דחפי מין ותוקפנות. ביטוים של דחפים אלו הינו בלתי אפשרי בחברה תרבותית ולכן עצם עלייתם מעוררת חרדה ואשמה. על כן, מפעיל האגו מנגנוני הגנה אשר תפקידם למנוע פגיעה בתפיסתנו את עצמנו כאנשים מוסריים.

ביטול הוא מנגנון הגנה המתייחס לביצוע פעולה אשר באופן סמלי מבטלת או שוללת מחשבה או פעולה אחרת בעלת אופי מאיים. לדוגמא, אדם אשר מרגיש צורך לשטוף ידיים לאחר עלייתו של דחף מיני מאיים. ע"פ הגישה הפסיכואנליטית, הביטול הוא אחד המנגנונים העומדים בבסיס ההפרעה האובססיבית קומפולסיבית: דחף מאיים מובע כמחשבה אובססיבית ומנגנון הביטול מאפשר "למחוק" את האובססיה ואת החרדה שהיא מעוררת ע"י ביצוע הפעולה הקומפולסיבית.


אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה