תפריט נגישות
חיפוש

Eros - ארוס

ארוס הינו מונח מרכזי בתיאוריה הפסיכואנליטית של זיגמונד פרויד. פרויד חילק את הנפש לשלושה מבנים: איד, אגו וסופר אגו, כאשר מכלול האנרגיה הנפשית שוכן באיד ולפיכך הוא מהווה את ספק הכוח העיקרי של האישיות. האנרגיה הנפשית מורכבת מכלל האינסטינקטים והדחפים האנושיים המולדים, אותם חילק פרויד לשתי קטגוריות מרכזיות: אינסטינקטיים של חיים, אותם הוא כינה ארוס, ואינסטינקטים של מוות, אותם כינה טנאטוס. מטרתו של הארוס הינו שימור החיים באמצעות אינטסינקטים כמו רעב (סיפוק מזון לשם המשך החיים) ומין (קיום יחסי מין לשם שימור המין האנושי).


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

Freud, S. (1989). The Ego and the Id. New York: W. W. Norton

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה