תפריט נגישות

Childhood Amnesia - אמנזיית ילדות

אמנזיית ילדות היא שכחת האירועים המתרחשים בגילאי הילדות המוקדמת (בד"כ עד גילאי שנתיים-שלוש), אשר מתרחשת אצל מרבית האנשים. זיגמונד פרויד ייחס את אמנזיית הילדות להדחקה: לדבריו, מעדיף האדם להדחיק את דחפיו המיניים המוקדמים מאחר ואלו מאיימים יתר על המידה על תפיסתו העצמית. גישות מודרניות רואות את אמנזיית הילדות כתוצאה של חוסר בשלות השפה והקוגניציה בגילאים אלו.


אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה