תפריט נגישות

מה הקשר בין השמנה בילדות לשימוש בחומרים ממכרים?

מה הקשר בין השמנה בילדות לשימוש בחומרים ממכרים?

צוות בטיפולנט

האם יש קשר בין שימוש בחומרים ממכרים להשמנה? מחקר חדש בחן בדיוק שאלה זו.

החוקרים בחנו כשבעת אלפים נבדקים ממוצאים שונים ובדקו את משקלם בילדות וכן האם הם השתמשו במהלך שנות ההתבגרות שלהם בסמים, אלכוהול או עישנו סיגריות.

הממצא המעניין ביותר שהחוקרים מצאו הינו שבעוד שמשקל יתר בילדות השפיע מאוד על הנטייה של בנות להשתמש בחומרים ממכרים במהלך שנות ההתבגרות שלהן, התופעה לא נמצאה בקרב בנים. כלומר - בנים שהיו שמנים בילדותם אינם נמצאים בקבוצת סיכון לשימוש בחומרים ממכרים. לעומת זאת - בנות שהיו שמנות בילדותן אכן נמצאות בקבוצת סיכון זו.

הממצאים שמצאו החוקרים התבררו גם כתלויים מאוד במוצא; המחקר התקיים בארצות הברית והשתתפו בו היספנים, אפרו-אמריקאים ולבנים. החוקרים מצאו שבקרב בנות אפרו-אמריקאיות לא הייתה השפעה למשקל בילדות על שימוש בחומרים ממכרים, ולעומת זאת בקרב בנות לבנות והיספניות נמצאה השפעה כזו. בנות היספניות שהיו בילדותן שמנות נטו יותר להשתמש באלכוהול ומריחואנה וכן התחילו להשתמש בחומרים אלו בגילאים מוקדמים יותר מאשר בנות אחרות מאותה קבוצת גיל ומוצא. לעומתן, בנות לבנות שהיו שמנות בילדותן נטו יותר להשתמש בסיגריות ומריחואנה ולהתחיל את השימוש בחומרים אלו בגיל מוקדם יותר מאשר בנות לבנות בנות גילן שלא היו שמנות בילדותן.

ממצאי המחקר, שהינם תלויים מגדר ומוצא, מרמזים על כך שהקשר בין השמנה לשימוש בחומרים ממכרים אינו ביולוגי, אלא נובע בעיקר מההשלכות החברתיות של השמנה על התפיסה העצמית של אדם ועל מצבו החברתי. בקרב בנים וכן בקרב נשים אפרו-אמריקאיות משקל יתר ואף השמנה אינם נחשבים לדבר שלילי מאוד, ואפילו יכולים לאפשר רווחים חברתיים. בניגוד לכך - בנות ונשים לבנות והיספניות בארצות הברית מושפעות מאוד מאידיאל הרזון ונמדדות על פיו. למעשה, כבר בילדותן ילדות שמנות ממוצאים אלו בארצות הברית נוטות להיות בעלות ערך עצמי נמוך יותר וסובלות מיותר הצקות ומעמד חברתי נמוך.

לכן, ניתן להניח כי השימוש בחומרים ממכרים אינו נובע מההשמנה בילדות באופן ישיר, אלא כתוצאה מיחס הסביבה לילדות שמנות בגיל צעיר, שעלול מאוד להוביל להערכה עצמית נמוכה ולמעמד חברתי ירוד - גורמים שנמצאו במחקרים רבים כמעודדים שימוש בחומרים ממכרים. 

יש לציין כי המחקר השתמש בנתונים מעט מיושנים של נבדקים, שנולדו בשנות השבעים והשמונים. ההערכות כיום הן שגם בנים ונערים צעירים שנולדו במהלך שנות התשעים של המאה העשרים ותחילת שנות האלפיים סובלים מבעיות חברתיות ודימוי עצמי נמוך, כתוצאה מהשמנה בילדות. ממחקרים אלו נראה כי ההשלכות אינן חמורות כפי שהן בקרב בנות לבנות והיספניות, אך הן בהחלט הופכות להיות יותר ויותר הרסניות משנה לשנה.

אם כך - נראה כי במקרה זה אין ההשמנה יוצרת את המצב הבעייתי של בנות (וייתכן שגם הבנים כיום) אלו, אלא יחסה של החברה אליהן.

ביבליוגרפיה

Chamberlain, K. (2004). Food and health: Expanding the agenda for health psychology. Journal of health psychology, 9(4), 467-481.‏

Duckworth, J. C., Doran, K. A., & Waldron, M. (2016). Childhood weight status and timing of first substance use in an ethnically diverse sample. Drug and alcohol dependence, 164, 172-178.‏

Gast, J., Madanat, H., & Nielson, A. C. (2012). Are men more intuitive when it comes to eating and physical activity?. American journal of men's health, 6(2), 164-171.‏

אנשי מקצוע בתחום

התמכרויות

עוד מאמרים שיעניינו אותך