תפריט נגישות
חיפוש

Tardive Dyskinesia - דיסקינזיה

דיסקינזיה, המכונה לרוב טארדיב דיסקינזיה, הנה תופעה המאופיינת בתנועות לא רצוניות, לרוב באזור הפה, אצבעות הידיים ואצבעות הרגליים. במקרים הפחות חמורים, מדובר בטיקים קלים. במקרים החמורים יותר, מופיעים עיוותים גדולים בתנועות הגוף. טארדיב דיסקינזיה מופיעה לרוב בתור תופעת לוואי של נטילה ממושכת של תרופות אנטי פסיכוטיות, וניכרת בייחוד בשלב הורדת מינוני התרופות. מכאן משמעות השימוש במילה טארדיב, כלומר מאוחר.

טארדיב דיסקינזיה מופיעה לרוב בקרב מטופלים הסובלים מסכיזופרניה, הפרעה המשתייכת לקבוצת הפרעות פסיכוטיות. מטופלים אלה נוטלים תרופות אנטי פסיכוטיות, בין היתר בכדי להקל על סימפטומים חיוביים המאפיינים את ההפרעה, כגון דלוזיות והלוצינציות. יחד עם זאת, נמצא כי בקרב 5%-30% מהמקרים, טארדיב דיסקינזיה מופיעה ללא קשר לטיפול תרופתי. קיימת מחלוקת לגבי המידה בה התופעה הפיכה, כאשר טווח איכות ההחלמה מהסימפטומים הנו רחב. בחלק מהמקרים, הסימפטומים נעלמים זמן קצר לאחר הפסקת התרופות, במקרים אחרים, הסימפטומים נמשכים גם מספר שנים לאחר מכן, ובמקרים החמורים ביותר, הסימפטומים הנם בלתי הפיכים. עם חלוף השנים, חל שיפור מתמשך באיכותן של תרופות אנטי פסיכוטיות, המקטין את שכיחות התופעה, ומאפשר לרופאים פסיכיאטרים לטפל באופן יותר יעיל ומהיר בסימפטומים.


תחומי מומחיות:
טיפול פסיכיאטרי

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכיאטרי