תפריט נגישות

Secondary narcissism - נרקיסיזם שניוני

נרקיסיזם שניוני הוא מונח אשר נטבע על ידי פרויד, בהתייחס למצב בו הסובייקט מושך בחזרה את השקעתו הליבידינלית באובייקטים, ומשקיע אותו בעצמו.

פרויד הבחין בין נרקיסיזם ראשוני לבין נרקיסיזם שניוני. נרקיסיזם ראשוני הוא לטענתו של פרויד המצב הנורמלי בו מגיע התינוק לעולם: מצב בו הוא אינו מודע לקיומם של אובייקטים חיצוניים המספקים את צרכיו ועל כן משקיע את כל הליבידו שלו בעצמו. מצב זה נמשך עד שהתפתחותו הקוגניטיבית והרגשית של התינוק, והקשר עם הדמויות המטפלות בו, מאפשרים לו לוותר על הנרקיסיזם הראשוני לטובת אהבת אובייקט והשקעה ליבידינלית באובייקטים המשמעותיים לו. נרקיסיזם משני לעומת זאת, הוא מצב בו לאחר תהליך ההתפתחות הנורמלי בו התינוק עובר ממצב של נרקיסיזם ראשוני למצב של אהבת אובייקט- דבר מה בהתפתחות משתבש והסובייקט מפנה אל עצמו את האנרגיות הליבידינליות אשר אמורות להיות מושקעות באובייקט.

בעוד שמצב של נרקיסיזם ראשוני הוא נורמלי ומהווה בסיס לפונקציות חשובות כשמירה עצמית, השקעה בעצמי ופעולה לסיפוק צרכי העצמי, נרקיסיזם שניוני מהווה בסיס למגוון סימפטומים נרקיסיסטיים שביניהם התנשאות, יהירות, תפיסה עצמית גרנדיוזית, היעדר אמפתיה לאחר, נצלנות, עיסוק מוגזם בערך העצמי ובמקרים קיצוניים, אף למה שאנו מכנים היום הפרעת אישיות נרקיסיסטית. על אף החזות היהירה וה"נפוחה" של אנשים המפתחים נרקיסיזם שניוני, מרביתם מתמודדים מתחת לפני השטח, בדרך כלל באופן לא מודע, עם תחושות קשות של נחיתות וחוסר ערך.

תיאורטיקנים שונים הציעו רעיונות שונים לגורמים המובילים להיווצרות נרקיסיזם שניוני. רעיונות אלו שונים זה מזה באופן עמוק, בחלק מהמקרים, אך מרביתם מדגישים את תפקיד הכשל ביחסי האובייקט אשר אינו מאפשר לילד לפתח יכולת ליצירת יחסי אהבה עמוקים ואמתיים, ומותירים אותו במצב של רעב תמידי לתיקוף וחיזוק תחושת הערך העצמי החיובי.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי