תפריט נגישות
חיפוש

Primary narcissism - נרקיסיזם ראשוני

נרקיסיזם ראשוני הוא מונח שטבע פרויד בהתייחס למצב ינקותי בו הילד משקיע את כל הליבידו שלו בעצמו, ולא באובייקטים כפי שקורה בשלבי חיים מפותחים יותר. כלומר, במצב של נרקיסיזם ראשוני כל האהבה, ההשקעה והדאגה של הילד מושקעים בעצמו, ואינם מופנים לאנשים המצויים בסביבתו. בהתפתחות הנורמלית, הילד נע באופן טבעי ממצב של נרקיסיזם ראשוני אל מצב של השקעה ליבידנלית באובייקטים שלו. פרויד הציע כי הוויתור על נרקיסיזם ראשוני לטובת השקעה באובייקטים קשורה בהכרה בכך שהאובייקטים המשמעותיים הם שיכולים לספק את צרכי העצמי. עם זאת, כותבים מאוחרים יותר הציעו כי הוויתור על נרקיסיזם ראשוני אינו קשור רק להיקשרות אל מקור סיפוק הצרכים, אלא גם לנטייה האנושית המולדת לחיפוש אחר קשר אנושי משמעותי וחיובי. כמו כן, כותבים מסוימים התנגדו לרעיון של נרקיסיזם ראשוני במהותו, וטענו כי התינוק מושקע בחיפוש קשר משמעותי עם האובייקטים שלו כבר מרגע לידתו.

בין אם התינוק מחפש קשר עקב צורך בסיפוק ובין אם הוא מחפש קשר עקב צורך בקשר משמעותי, ניתן להבין באופן אינטואיטיבי את המעבר ממצב של נרקיסיזם ראשוני אל השקעה באובייקטים: תינוק צעיר נמצא בראשית חייו במצב בו היכולות הקוגניטיביות והרגשיות שלו הן פרימיטיביות כל כך עד שהוא אינו מודע לקיומם של אנשים אחרים- הוא חווה את עצמו כבלתי מובחן מהסביבה והאובייקטים שלו, ובמובן זה גם אינו יכול לחוות את האובייקטים שלו כסובייקטים חיצוניים אותם ניתן לאהוב ובהם ניתן להשקיע ליבידינלית. רק כאשר היכולות הקוגניטיביות והרגשיות מתפתחות והתינוק מתחיל להרגיש כי הוא נמצא בקשר עם אדם אחר- יכולות להתפתח אהבה והשקעה ליבידינלית באדם אחר.

באופן נורמלי, רמה מסוימת של נרקיסיזם תתקיים תמיד, והיא זו שתאפשר לנו לדאוג לעצמנו ולחפש אחר סיפוקים לדחפינו וצרכינו. רמה זו של נרקיסיזם ראשוני חיונית להישרדותנו ולרווחה הפסיכו-פיסית שלנו, כל עוד היא אינה באה על חשבון היכולת שלנו להשקיע גם באובייקטים משמעותיים. כך, למשל, אנו מצפים שבתוך קשר זוגי תקין ובוגר כל אחד מבני הזוג יוכל להיות מושקע ליבידינלית בבן/בת הזוג, אך מבלי לוותר על צרכיו ורצונותיו.

הבחנה חשובה נוספת היא ההבחנה בין נרקיסיזם ראשוני לבין נרקיסיזם שניוני. בניגוד למצב של נרקיסיזם ראשוני בו התינוק טרם השקיע את הליבידו שלו בדבר שאינו הוא עצמו, נרקיסיזם שניוני מתייחס למצב בו התינוק השקיע ליבידינלית באובייקטים בשלב מסוים, אך משך בחזרה השקעות אלו והפנה אותן בחזרה לעצמו. תיאורטיקנים שונים הציעו הסברים שונים להיווצרות נרקיסיזם שניוני, אך באופן כללי ניתן לומר כי בעוד שמצב של נרקיסיזם ראשוני מהווה שלב התפתחותי פרימיטיבי אך נורמלי, נרקיסיזם שניוני מתפתח בדרך כלל עקב יחסי אובייקט פתולוגיים הגורמים לילד להתייאש מקשריו עם האובייקטים המשמעותיים בהם השקיע את הליבידו שלו, ולפנות בלית ברירה אל השקעה ליבידנלית עצמית.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי