תפריט נגישות

מבחן BRC

מבחן ה-BRC הינו מבחן ביצוע מתמשך ממוחשב ואובייקטיבי, המשתמש לאבחון הפרעות קשב וריכוז.

אבחון הפרעות קשב וריכוז מבוצע כאשר ישנו חשש שילד או מבוגר סובלים מהפרעות אלו. החשש עולה כאשר אדם מראה תסמינים האופייניים להפרעות קשב וריכוז, כגון נטייה להסחת דעת, קושי לשמור על מיקוד, חוסר שקט, תזזיתיות, קשיי התארגנות, קשיים חברתיים, אמיפולסיביות ותסמינים נוספים, שעליהם ניתן לקרוא כאן.

האבחון לבחינת הפרעת קשב וריכוז כולל על פי רוב שלושה חלקים:

1. מפגשי ראיון – במהלך המפגש או המפגשים, ההיסטוריה האישית, הקשיים של האדם, מצבו החברתי, הלימודי או התעסוקתי מסופרים באופן מפורט, על ידי האדם הנבדק או על ידי הוריו, במידה ומדובר בילד. באותה הפגישה המאבחן גם יעריכו את מצבו של הנבדק פנים-אל-פנים.

2. איסוף חומר – על מנת לשמוע על מצבו של הנבדק גם מחוץ לחדר הטיפולים, המאבחן יאסוף חומר מסביבתו של הנבדק, במיוחד אם מדובר בילד. לעיתים ימולאו שאלונים ובמידת הצורך, המאבחן יפנה למוסד החינוכי בו נמצא הילד ויבקש מידע מהמורה או הגננת.

3. מבחנים אובייקטיביים – לאורך השנים עלה חשש כי אבחון הפרעות קשב וריכוז אינו מדויק דיו משתי סיבות עיקריות. הראשונה היא שהתחושה של קשיי קשב וריכוז הינה סובייקטיבית. אדם המתלונן על קושי בריכוז יכול לסבול מהפרעת קשב וריכוז, אך ייתכן גם שהוא מתקשה שכן הוא מצפה מעצמו ליותר מדי קשב וריכוז. מצב נוסף כזה הינו מצב בו מורה מאמינה שיש לתלמיד קשיי קשב וריכוז, אך הסיבה לקשיי הקשב שלו הינם כי הוא משועמם בשיעורים. הסיבה השנייה לחשש שמא אבחוני הפרעות קשב אינם מדויקים, הוא כי ישנו דמיון מסוים בין הפרעות קשב וריכוז להפרעות אחרות. מתוך כך, עלה החשש שחלק מהמאובחנים בהפרעה סובלים בכלל מהפרעה אחרת, בעוד שחלק ממי מהסובלים מהפרעות קשב וריכוז באמת – אינם מאובחנים ככאלה. בשל שתי סיבות אלו, עלה הצורך ליצור מבחנים אובייקטיביים, שימדדו את רמות הקשב והריכוז של אנשים לפי נורמות עולמיות, בדומה לבדיקות רפואיות אחרות, כגון בדיקות דם או דופק.

מבחן ה-BRC הינו למעשה מספר בדיקות נוירופסיכולוגיות משולבות המתוקפות במחקרים מדעיים, הבודקות יכולות הקשב והריכוז של הנבדק. ה-BRC משתייך לקבוצת בדיקות, הנקראות מבחני ביצוע מתמשך, שכן בדיקות אלו בודקות את ביצועי הקשב והריכוז של הנבדק בזמן אמיתי.

ה-BRC מתאים למי שכבר למדו לקרוא, והוא מבחן מקיף בצורה יוצאת דופן, שכן הוא בודק את מצבו של הנבדק גם ביחס לנורמות עולמיות של בני גילו ובנוסף הוא בוחן גם תפקודים קוגניטיביים וחברתיים מעבר לקשב וריכוז. המבחן בוחן את התפקודים הבאים: קשב מתמשך, תפקודים ניהוליים, חלוקת קשב, יכולות שפה ומוטוריקה, זיכרון שמיעתי וחזותי, קשב סלקטיבי, קשיי תכנון וארגון. כך, מבחן ה-BRC מאפשר תמונה רחבה ומפורטת של הקשיים של הנבדק, אך גם של הכוחות שלו, באופן שיכול לכוון את המאבחן בקביעת הטיפול, ובניית תוכנית פעולה המיטביים עבור הילד ומותאמים באופן אישי לקשיים וכן לחוזקות שלו.

זאת ועוד, מבחן ה-BRC בוחן גם את השפעת הרגש על התסמינים, כך שניתן לאבחן בצורה מדויקת האם הקשיים הינם בעלי בסיס נוירולוגי או רגשי.

את הבדיקה עושים בתחילה ללא טיפול תרופתי. בהמשך, במידה ועולה הצורך, ניתן לחזור עליה תחת טיפול תרופתי, על מנת לבחון האם הטיפול יעיל ומתאים.


ביבליוגרפיה

Brewis, A. (2002). Social and biological measures of hyperactivity and inattention: Are they describing similar underlying constructs of child behavior?.Social biology, 49(1-2), 99-115.

Williams, L. M., Hermens, D. F., Thein, T., Clark, C. R., Cooper, N. J., Clarke, S. D., ... & Kohn, M. R. (2010). Using brain-based cognitive measures to support clinical decisions in ADHD. Pediatric Neurology, 42(2), 118-126.‏

אנשי מקצוע בתחום

אבחון הפרעות קשב וריכוז