תפריט נגישות

Skinner’s Box - תיבת סקינר

תיבת סקינר הינה מכשיר ניסויי הקרוי על שמו של הפסיכולוג ב.פ. סקינר, אשר בנה תיבות אלו למטרות של מחקר התנהגותי בבעלי חיים. התיבה הבסיסית בנויה מעץ עם חלון שקוף, דרכו יכול הנסיין להתבונן בנעשה, וכוללת דוושה, מגש של מזון ומכשירים המודדים במדויק את תגובותיה של החיה. כאשר לוחצת החיה על הדוושה, משתחררת טבלית של מזון למגש הנמצא בהישג ידה של החיה. כך, לומדת החיה לקשר בהדרגה בין הלחיצה על הדוושה להופעת המזון. תהליך הלמידה הזה מכונה התניה אופרנטית, כאשר הלחיצה על הדוושה הינה ההתנהגות הנלמדת וטבלית המזון הינה החיזוק החיובי, המגביר את ההסתברות להופעת ההתנהגות.


ביבליוגרפיה

סלייטר ל. (2004). לפתוח את התיבה של סקינר. תל-אביב: אריה ניר.
ראובינוף, ר., ברקוביץ, ח., ואופנהיימר, א. (1991). מבוא לפסיכולוגיה (יחידה 4: למידה). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT