תפריט נגישות
חיפוש

Conditioned response - תגובה מותנית

תגובה מותנית הינה מונח מרכזי בתהליך הלמידה המכונה התניה קלאסית. בתהליך זה, לומד האדם לקשר בין גירויים שאינם קשורים זה לזה באופן טבעי מתוך התנסויות בסביבתו. את ההתניה הקלאסית גילה הפיזיולוג הרוסי איוואן פטרוביץ' פאבלוב בעקבות ניסויים שבהם הצמיד צלצול של פעמון להענקת מזון לכלבים במעבדה, וגילה כי כעבור זמן מועט מתחילים הכלבים לרייר לא רק בתגובה למזון, אלא גם בתגובה לצלצול הפעמון בלבד. בניסוי זה, התגובה המותנית הינה הצטברות הריר בפיהם של הכלבים למשמע צלצולו של הפעמון (הגירוי המותנה). דוגמא מחיי היומיום לתגובה מותנית היא תגובה אוטומטית של פחד ורתיעה למראֶה פתאומי של אקדח (שלא במסגרת הצגה או סרט קולנוע). אנשים בתרבות המערבית המודרנית למדו לקשר בין אקדח לבין פגיעה פיזית, ועל כן עצם נוכחותו של האקדח מספיקה על מנת לעורר תגובות אוטומטיות של חרדה בקרב רבים מאיתנו.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

ראובינוף, ר., ברקוביץ, ח., ואופנהיימר, א. (1991). מבוא לפסיכולוגיה (יחידה 4: למידה). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT