תפריט נגישות
חיפוש

Unconditioned response - תגובה בלתי מותנית

תגובה בלתי מותנית הינה מונח מרכזי בתהליך הלמידה המכונה התניה קלאסית. בתהליך זה, לומד האדם לקשר בין גירויים שאינם קשורים זה לזה באופן טבעי מתוך התנסויות בסביבתו. את ההתניה הקלאסית גילה הפיזיולוג הרוסי איוואן פטרוביץ' פאבלוב בעקבות ניסויים שבהם הצמיד צלצול של פעמון להענקת מזון לכלבים במעבדה, וגילה כי כעבור זמן מועט מתחילים הכלבים לרייר לא רק בתגובה למזון, אלא גם בתגובה לצלצול הפעמון בלבד. בניסוי זה התגובה הבלתי מותנית הינה הריור של הכלבים, הנעשה באופן אוטומטי ובלתי רצוני כאשר מונח המזון בפיהם. דוגמא מחיי היומיום לתגובה בלתי מותנית היא רתיעה בתגובה למגע של מים חמים מדי על העור.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

ראובינוף, ר., ברקוביץ, ח., ואופנהיימר, א. (1991). מבוא לפסיכולוגיה (יחידה 4: למידה). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT