תפריט נגישות
חיפוש

Altruistic Surrender - כניעה אלטרואיסטית

"הסנדלר הולך יחף" הוא ביטוי עממי עתיק, אך הפסיכואנליזה מאפשרת להתבונן בו כסוג של מנגנון הגנה. כניעה אלטרואיסטית, מנגנון הגנה אשר זיהתה הפסיכואנליטיקאית אנה פרויד, נועד למנוע מתכנים ומדחפים מאיימים לעלות אל המודעות. באמצעות מנגנון זה משליך האדם את הצרכים שלו עצמו, אשר נחוו בילדות כבלתי ראויים או בלתי נגישים, על אנשים אחרים. האדם דואג לכך שצרכים אלו יסופקו בקרב האנשים הקרובים לו, ועל ידי כל נמנע מלחוש את הצרכים הללו בעצמו. למשל, בספר "האני ומנגנוני ההגנה", מתארת אנה פרויד אישה שבילדותה חלמה על ילדים ועל בעלות על בגדים יפים, אך האיסורים שהטילו עליה הוריה הובילו אותה להפנים את הרעיון שלא מגיע לה ליהנות מכך. בבגרותה פוגשת אנה פרויד את אותה האישה כאשר היא אינה נשואה, ללא ילדים ובגדיה אינם בולטים בשום צורה שהיא. במקביל, היא מגלה שאת מירב מרצה היא מקדישה לשידוכים עבור ידידותיה הקרובות ולדאגה שתהיינה לבושות היטב. בכך, טוענת פרויד, הנחילה אישה זו את רצונותיה לאלו הקרובים לה, ופטרה את עצמה מהם.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

פרויד, א. (1977). האני ומנגנוני ההגנה. תל-אביב: דביר.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה