תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Electro-Convulsive Therapy (ECT) - טיפול בנזעי חשמל

טיפול בנזעי חשמל הוא הליך רפואי שנועד ליצור התקף יזום במערכת המוחית. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא למי מיועד הטיפול, מהלכו, סיכונים ותופעות לוואי. 

טיפול המבוסס על יצירת התקף יזום במערכת המוחית מתועד בהיסטוריה כבר משנת 1,500, אז טיפל הרופא השוויצרי פארסלוס בחולים פסיכיאטרים על ידי אכילת צמח הקמפור אשר גרם להתקפים מוחיים. עבודתו של פארסלוס מהווה כנראה את הניסיון הראשון לטפל בפתולוגיה נפשית דרך גרימת התקפים יזומים במערכת המוחית. מאז, פיתחו אנשי מקצוע טכניקות טיפול מורכבות אשר מבוססות על התועלת הנפשית הנגרמת מגרימת התקפים מבוקרים במערכת העצבים המרכזית. 

למי מיועד הטיפול? 

שלוש ההפרעות הנפשיות הנפוצות ביותר בהן ניתן לטפל ב-ECT הן דיכאון מז'ורי, הפרעה בי-פולרית וסכיזופרניה. במקרה של סכיזופרניה, הטיפול יעיל בעיקר בהתקפים הראשונים המאפיינים את פרוץ ההפרעה. 

הטיפול מוצע על פי רוב למי שלא חל שיפור במצבם לאחר תקופה ממושכת של נטילת הטיפול התרופתי הרלוונטי (דיכאון עמיד, למשל), למי שסובלים מתופעות לוואי חמורות כתוצאה מהטיפול התרופתי, או למי שסובלים מתסמינים חמורים במיוחד בהם נדרשת הקלה מהירה. כ-70% מהחולים אשר מצבם לא השתפר לאחר טיפולים פסיכולוגיים ותרופתיים חווים שיפור משמעותי בעקבות הטיפול החשמלי.

חשוב להדגיש כי הטיפול נעשה על פי רוב בהסכמת המטופל או בני משפחתו (כאשר המטופל אינו יכול לתת "הסכמה מדעת"). במקרה של אשפוז פסיכיאטרי בכפייה, ניתן בנסיבות חריגות ובהעדר טיפול מתאים אחר לטפל בנזעי חשמל גם ללא קבלת הסכמה מן המטופל. 

מהלך הטיפול

הטיפול נעשה בהרדמה מלאה ומבוסס על הזרמת זרם חשמלי למערכת העצבים המרכזית, לשם גרימת התקף בכל אזורי המוח, וביניהם אזורים הקשורים בויסות מצב הרוח, חשיבה, שינה ותיאבון.

מחקרים רבים ניסו לזהות את התהליכים המוחיים הנגרמים בעת השוק החשמלי, אך הממצאים אינם חד משמעיים: מספר מחקרים מצביעים על האטה במטבוליזם המוחי ועל עלייה בפעילות גלי המוח האיטיים (נתונים המזוהים עם תגובות טיפוליות חיוביות גם בטיפולים אחרים). כמו כן, זוהו שינויים במערכות ביו-כימיות עליהן משפיעות גם תרופות אנטי דכאוניות ואנטי פסיכוטיות.

טיפול בנזעי חשמל כולל לרוב בין 6-12 טיפולים, אשר ניתנים לאונה אחת (חצי מוח) או לשתי האונות (המוח כולו) בהתאם להחלטת הרופא המטפל. גם כאשר הטיפול יעיל ומפחית את הסימפטומים, אין בכוחו למנוע את הישנותם, ולכן מומלץ להמשיך להיעזר בטיפול חשמלי לאורך זמן, בתדירות נמוכה יותר, או בטיפול תרופתי גם לאחר סיום הטיפול החשמלי.

סיכונים ותופעות לוואי

הטיפול בנזעי חשמל הוא אחד הטיפולים שמלווים ביותר פחד ומיתוסים שגויים מכל טיפול פסיכיאטרי אחר. אנשים רבים חוששים מכאב ומנזק מוחי קבוע - אך בפועל מדובר בטיפול בטוח ויעיל למגוון הפרעות נפשיות קשות. 

יחד עם זאת, כבכל הליך רפואי, כדאי להכיר את תופעות הלוואי והסיכונים האפשריים. בטווח הזמן המיידי, בשעות שלאחר הטיפול, ייתכן ויופיעו כאבי ראש ושרירים, בחילות ותחושה של טשטוש ובלבול (כאופייני למצב שלאחר הרדמה). בטווח הזמן היותר ארוך, תיתכן פגיעה מסוימת בזיכרון לטווח הקצר, אשר לרוב חולפת תוך 3-6 חודשים ממועד מתן הטיפול ואינה מותירה נזק מוחי קבוע. לא מדובר בפגיעה בזיכרון ארוך טווח או ב"מחיקה" של זיכרונות קיימים, אלא בקושי לזכור דברים שאירעו דקות או שעות לפני אותו רגע נתון. 

בעבר גרם השוק החשמלי לכאב רב, אך כיום ננקטות פרוצדורות רפואיות המונעות כאב לחלוטין: הטיפול נערך בהרדמה ותוך שימוש בחומר המשתק באופן זמני את השריר. 


מקורות

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (2007) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry tenth edition

Efficacy and safety of electroconvulsive therapy in depressive disorders: a systematic review and meta-analysis. Carney, Cowen, Geddes et Al, Peer reviewed journal,Volume 361,Issue 9360,Pages 799-808

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכיאטרי