תפריט נגישות

Petrification/ Depersonalization Anxiety - חרדת איבון ודפרסונליזציה

הפסיכיאטר הבריטי רונלד לאינג תיאר בספרו "האני החצוי" את חוויותיהם של אנשים המאובחנים בידי הממסד הפסיכיאטרי כלוקים בסכיזופרניה. על פי גישתו, אנשים אלו חיים וגדלים בתוך סביבה מטורפת, הנתפסת בעיניהם כחסרת כל הגיון ופשר, ועל כן הם מפתחים "אני שקרי", שהולך ומשתלט בהדרגה על אישיותם. אחת מהחרדות במצבים אלו כונתה בידי לאינג חרדת איבון ודפרסונליזציה: מצב שבו חש האדם כי הוא מרוקן מתוכֶן ושהוא עשוי להפוך לסוג של חפץ, ללא רגשות או מחשבות משל עצמו.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

ברמן, ע. וכספי-יבין, י. (1991). מבוא לפסיכולוגיה (יחידה 10: תיאוריות על האישיות). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

לאינג, ר. ד. (1978). האני החצוי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי