תפריט נגישות

Pygmalion Effect - אפקט פיגמליון

פיגמליון היה נסיך במיתולוגיה היוונית אשר ניסה ליצור פסל של האישה האידיאלית אך התאהב נואשות בפסל שיצר. אהבתו העזה כלפי הפסל הצליחה בסופו של דבר להפיח רוח חיים בפסל ולהפוך אותו לאישה אמיתית. אפקט פיגמליון הוא התהליך בו הציפיות אשר אנו מפנים כלפי אדם גורמות לו להתנהג בהתאם.

אפקט פיגמליון החל להיחקר בבתי-ספר, במחקר בו נבדקה ההשפעה של ציפיות המורה מהתלמידים על הישגיהם: נאמר למורים שמספר תלמידים מתוך כיתתם הם בעלי פוטנציאל אינטלקטואלי גבוה, למרות שבפועל התלמידים נבחרו באופן מקרי. לאחר שמונה חדשים, נבחנו היכולות האינטלקטואליות של הילדים הספציפיים, בהשוואה לילדים אחרים בכיתה. הילדים שהמורים הניחו כי הם בעלי פוטנציאל אינטלקטואלי גבוה, לא רק תוארו כחביבי המורה, אלא גם ציונם במבחן האינטליגנציה עלה לעומת הילדים בקבוצת הביקורת.

מחקר זה עורר מהומה כאשר פורסם, ועורר את השאלה מה השפעת המורים על הצלחת התלמידים.
מחקרי ההמשך מצאו שציפיות המורים ב-36 אחוז מהמקרים מנבאות את הצלחת התלמידים, אך השפעה זו מתפוגגת כאשר התלמידים מחליפים מורה .

אפקט פיגמליון הוא בעצם וריאציה של הנבואה שמגשימה את עצמה, אשר מתרחשת בתחומים רבים ולא רק בבית-הספר.


ביבליוגרפיה

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה