תפריט נגישות

EDT- Experiential Dynamic Therapy - טיפול דינמי חוויתי

טיפול דינמי חוויתי הוא שם כולל לקבוצות מודלים טיפוליים מובנים וקצרי מועד אשר נבדקו באופן שיטתי וזכו לתמיכה מחקרית. תחת הכותרת של טיפול דינמי חוויתי נכללים מודלים טיפוליים אשר מכוונים להרחבת יכולתם של המטופלים להיות במגע עם רגשותיהם, לשאת אותם באופן אדפטיבי ולווסת אותם. זאת, מתוך הנחה כי יכולות אלו חיוניות למניעת או צמצום מצוקה רגשית וסימפטומים נפשיים (למשל, סימפטומים של חרדה או דיכאון), לניהול קשרים בין אישיים מיטיבים ולהרחבת היכולת לשאת גם מצבים רגשיים מורכבים ובעלי גוון שלילי. מעבר לכך טיפול דינמי חוויתי מכוון להשגת מספר מטרות טיפוליות נוספות שביניהן:

  • זיהוי ושחרור דפוסי התנהגות הגנתיים בלתי אדפטיביים
  • תרגול התמודדות עם רגשות שליליים כחרדה
  • בניית תפיסות חדשות ואדפטיביות יותר של העצמי והאחר

טיפול דינמי חוויתי מבוסס על תפיסות פסיכודינמיות, על תיאוריית ההתקשרות ועל מחקרים נוירולוגיים המתמקדים בהיבטים נוירו-רגשיים. גישות אלו מהוות את הבסיס התיאורטי עליו נשענים המטפלים העובדים בגישה של טיפול דינמי חוויתי, כאשר מטפלים שונים עושים שימוש בטכניקות טיפוליות שונות כדי לקדם את מטרות הטיפול. מעבר לטכניקות הטיפוליות השונות בהן המטפל נוקט, מודלים שונים של טיפול דינמי חוויתי יתבססו על ארבעה רכיבים מרכזיים:

עמדה פסיכודינמית: מודלים של טיפול דינמי חוויתי יוצאים מנקודת מוצא פסיכודינמית שמקורה בפסיכואנליזה של פרויד. בהתאם, מודלים שונים של טיפול דינמי חוויתי תומכים בהנחה לפיה סימפטומים רגשיים קשורים בקונפליקטים נפשיים לא מודעים ומתמקדים במנגנוני הגנה, חרדה, הימנעות מרגשות וחוויות העברה.

חוויה: מודלים של טיפול דינמי חוויתי מדגישים את חשיבות החוויה ויוצאים נגד הימנעות מרגשות- חיוביים או שליליים- במהלך המפגש הטיפולי. זאת, מתוך תפיסה לפיה הימנעות מרגשות לעולם לא תביא לבריאות נפשית.

התייחסותיות: טיפול דינמי חוויתי הוא טיפול המדגיש ומכוון ליצירת קרבה רגשית והתקשרות בין המטפל למטופל, ועושה שימוש ביחסים הטיפוליים כאמצעי אבחוני וטיפולי.

הכוונה לשינוי: מודלים של טיפול דינמי חוויתי מכוונים לכך שהמטופל ישיג שינוי בעצמו, ביחסיו ובעולמו משמעותי מהר ככל האפשר.

דוגמאות למודלים של טיפול דינמי חוויתי הם טיפול דינמי חוויתי מואץ, טיפול ממוקד אמוציות וטיפול דינמי קצר מועד מבוסס התקשרות.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי