תפריט נגישות

היכן ניתן לבצע אבחון בשלות לכיתה א׳?

צוות בטיפולנט

'אבחון בשלות' הינו הערכה פסיכולוגית הנועדה לתת מענה להתלבטויות ההורים והצוות החינוכי בנוגע לעיתוי שבו יעלה התלמיד הגן לכיתה א׳. המעבר מהגן לבית הספר מהווה מדרגה התפתחותית משמעותית עבור הילד ביכולת הלמידה, במיומנות החברתיות, במטוריקה העדינה, ביכולת לשבת לאורך זמן, וכן להסתגל רגשית למערכת דורשנית יותר. 'אבחון בשלות' מסייע להבין האם הושגה הבשלות הנדרשת בתחומים אלו על מנת לאפשר לילד להשתלב בכיתה א׳ בעיתוי ובאופן המתאים ביותר עבורו.

מתי יש צורך באבחון בשלות?

א. ילד שבאופן עקבי השיג את אבני הדרך ההתפתחותיות באיחור, לרבות כתוצאה ממחלה קשה, פגות וכדומה
ב. ילד החשוף ללחצים מרובים, כגון עלייה לארץ פרידה במשפחה וכו׳, והצוות החינוכי מזהה נסיגה בתפקודו. כמו כן, לעיתים ההתלבטויות הן עבור הילדים הצעירים בשנתון (אוקטובר-דצמבר).
ג. לעיתים עבור הילדים הצעירים בשנתון (אוקטובר-דצמבר) המפגינים קושי באחד או יותר מהתחומים ההתפתחותיים: רגשי, חברתי וקוגנטיבי.

כיצד ההחלטה על העלאה לכיתה א׳ נקבעת?

במידה והצוות החינוכי הוא זה שהעלה את ההתלבטות לגבי הבשלות של הילד, השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח) קובע את ההחלטה לגבי המעבר מהגן לבית-הספר. יחד עם זאת, ניתנת חשיבות לעמדת ההורים, שכן הגורמים המקצועיים מכירים בכך שלעמדתם ישנה השפעה רבה על הסתגלותו של ילדם למסגרת החינוכית. יש לציין כי כאשר ההורים חולקים על ההמלצה ישנם שלבי ערעור מקובלים. במצב שבו ההורים הם אלו שהעלו את ההתלבטות וביצעו את האבחון באופן פרטי, הם אינם מחויבים לשתף את הצוות החינוכי בתוצאות האבחון. 

שלבי התהליך להשארת ילד בגן שנה נוספת

1. תחילת השנה - פגישה עם הורי כלל ילדי הגן: הגננת תביא לידעת הורים את התהליך והנוהל של קבלת ההחלטה בדבר הישארות ילד בגן שנה נוספת.

2. חודשים ספטמבר - דצמבר: הגננת תאתר ילדים שישנה לגביהם התלבטות למידת בשלותם לעלות לכיתה א׳, תקיים עליהם מעקב ותקיים התיעצות לגביהם עם פסיכולוג הגן. פסיכולוג הגן יקיים תצפיות בגן על ילדיהם אלו בהסכמה בכתב של ההורים וישתף את הההורים והגננת בהתרשמויותיו. אם ישנו צורך להמשיך את התהליך, תתקיים ישיבה של צוות הגן, פסיכולוג הגן והורי הילד, בה תקבע תכנית לקידום הילד במהלך שנת הלימודים ותיקבענה פגישות מעקב נוספות.

3. חודשים ינואר-פברואר: בחודשים אלו נדרשת להתקיים פגישת מעקב אחת לפחות בנוכחות הגננת, פסיכולוג הגן והורי הילד. במידה והוחלט להמשיך את התהליך, יש להפנותו לבירור מקצועי בשפ״ח או אצל מי שמאושר מטעמו. עד ה-1 במרץ על הגננת להעביר שאלון הפנייה לשפ״ח בחתימת הורי הילד, ויימסר להם העתק.

4. חודשים מרס-מאי: על הרשות המקומית לשמור מקומות למספר הילדים שיש התלבטות לגביהם הן בגן והן בבית הספר עד לקבלה הסופית (עד ה-31.5). במקביל, אם ההתלבטות ממשיכה, הילד יופנה לאבחון בשלות ובעקבותיו תתקבל החלטה של השירות הפסיכולוגי החינוכי, לא ייאוחר מ-31 במאי.

5. לאחר ההחלטה, ההורים אחראים לרישום הילד למסגרת שהוחלט עליה (בי״ס או גן חובה). ההורים זכאים לערער: ראשית אל מול השפ״ח ובשלב הבא ערעור בכתב למנהל המחוז על ההחלטה ב15 ביוני לכל המאוחר.

הטקסט נכתב על פי חוזר מנכ״ל 2013.

היכן מבצעים אבחון בשלות?

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח)

השפ״ח הוא הגוף שנותן מענה פסיכולוגי-חינוכי בגני הילדים ובתי הספר. בהתאם לצורך שהוערך על ידי פסיכולוג הגן והעומסים במערכת, ניתן לבצע אבחון בשלות לילדים לקראת כיתה א׳. על מנת לברר זכאות לאבחון, יש לפנות ליחידת השפ״ח המשויכת לבית הספר של התלמיד.

השירות הפסיכולוגי המשלים (שפ״מ)

בחלק מהרשויות המקומיות קיימת יחידת שפ״מ לצרכים שלא מקבלים מענה מספק במסגרת השפ״ח. השפ״מ עורך אבחוני בשלות בעלות מופחתת, אך מחיר האבחון נקבע באופן עצמאי על ידי הרשות המקומית ולכן משתנה בין אחת לשנייה. בנוסף, לא בכל רשות מקומית פועלת יחידת שפ״מ. על מנת לברר האם פועלת יחידת שפ״מ בעירך ופרטים נוספים אודות השירות, יש לפנות ליחידת השפ״ח או לרשות המקומית.

מכונים פרטיים

ישנם מכונים פרטיים המציעים אבחון בשלות. משום שלוח הזמנים הינו חשוב בשאלת הבשלות, לעיתים הורים יפנו למכון פרטי בעל זמינות גבוהה יותר לבצע את האבחון.

פסיכולוג מאבחן עצמאי

ניתן לפנות לפסיכולוג חינוכי, התפתחותי או קליני העובד באופן עצמאי ומבצע אבחונים פסיכולוגים לגיל הרך. מעבר לזמינות הגבוהה יותר של פסיכולוג עצמאי, לעיתים הורים יעדיפו לפנות לפסיכולוג פרטי בשל מקצועיותו ו\או עקב נסיונו המקצועי הרב בגיל הרך ובהכרות עם מסגרות החינוך. בנוסף, במידה וההורים חשים שהם זקוקים לתהליך ארוך יותר בקבלת החלטה, הם יכולים לפנות לפסיכולוג שילווה את התהליך מעבר לקבלת תוצאות האבחון.

כתובות ומספרי טלפון שימושיים

האגף לחינוך קדם יסודי

האגף במשרד החינוך האמון על כל התחומים הקשורים לגני הילדים, כולל ארגון וניהול הגן: רישום, הדלגה, שיבוץ וכו׳.

073-3936501

שפ״י - שירות פסיכולוגי ייעוצי

אגף בכיר במינהל הפדגוגי המעניק שירותים פסיכולוגיים ושירותי ייעוץ חינוכי למוסדות החינוך, לתלמידים ולהוריהם. בתוך שפ״י פועל השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח) ובו עובדים פסיכולוגים חינוכיים.

מזכירות (נעמי):

מנהלת האגף - ד"ר חוה פרידמן:

מנהלת אגף פסיכולוגיה - מיכל אנגלרט

משרד החינוך - פניות ותלונות הציבור

מוקד השירות של משרד החינוך: בוחרים שפה (שלוחות: 1 לעברית, 2 לערבית) ולאחר מכן הורים (שלוחה 3) או פניות הציבור (שלוחה 6).

1-800-250025

יש לך שאלה? תחום האבחון וההערכה הינו מורכב ורבים מוצאים את עצמם מתקשים להבין מהו האבחון הנדרש עבורם או עבור ילדיהם. אם נתקלתם בקושי להבין, ניתן לפנות אלינו בפורום פסיכולוגיה ולקבל הכוונה מקצועית מפסיכולוגית מומחית. שאל\י שאלה בפורום פסיכולוגיה

עדכון אחרון: 10.2021 - אם מצאתם\ן מידע שאינו עדכני או חסר, ניתן לפנות אלינו במייל

תחומי מומחיות:
אבחון פסיכולוגי

אנשי מקצוע בתחום

אבחון פסיכולוגי

עוד מאמרים שיעניינו אותך