תפריט נגישות

השכלה אקדמאית והכשרה

מוסמכת בעבודה סוציאלית תואר שני-אוניברסיטת בר-אילן

לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית-המרכז ללימודי פסיכותרפיה ה.ל.פ.ב.א

* התוכן המפורסם בדף זה אודות המטפל הינו באחריות המטפל בלבד