תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

The Analytic third - השלישי האנליטי

השלישי האנליטי הוא מונח שטבע האנליטיקאי והתיאורטיקן תומס אוגדן. אוגדן הגדיר את השלישי האנליטי כ"התנסות בהימצאות בו זמנית בתוך האינטרסובייקטיביות של האנליטיקאי-מטופל ומחוצה לה... סובייקטיביות שלישית זו, השלישי האנליטי האינטרסובייקטיבי, היא תוצר של הדיאלקטיקה הייחודית הנוצרת על ידי (בין) הסובייקטיביות הנפרדת של האנליטיקאי וזו של המטופל במסגרת האנליטית".

במילים אחרות, במונח השלישי האנליטי אוגדן התייחס לכך שלצד המפגש בין סובייקטיביות המטפל לזו של המטופל אשר נוצר במפגש הטיפולי, נוצרת גם "ישות" שלישית המבוססת על האינטראקציה הייחודית בין סובייקטיביות המטפל לזו של המטופל. כמובן, במונח השלישי האנליטי לא התכוון לכך שנוצרת סובייקטיביות או ישות שלישית ממשית וקונקרטית: המונח השלישי האנליטי בא להדגיש את עוצמת ההשפעה שיש למשחק הגומלין בין סובייקטיביות המטפל לזו של המטופל. במסגרת משחק גומלין ייחודי זה, אוגדן מדגיש כיצד מחשבות, רעיונות, רגשות ותחושות מקבלים משמעות ייחודית אשר יכולה לנבוע רק מההקשר הספציפי בו מתקיים המפגש הייחודי בין סובייקטיביות המטופל הספציפי לסובייקטיביות המטפל הספציפי ברגע נתון. לדוגמה, אוגדן מתאר כיצד מעטפה שהיתה מונחת מזה כשבוע על שולחנו תפסה את תשומת ליבו דווקא בזמן המפגש עם מטופל מסוים, והיוותה בסיס לרשת אסוציאטיבית אשר סייעה לו להבין באופן מעמיק יותר את חוויתו הרגשית של המטופל. אוגדן מציע כי רק בהקשר הספציפי של המפגש הטיפולי המעטפה יכלה ללבוש משמעות מסוימת זו, אשר היוותה חלק מהשלישי האנליטי.

הדוגמאות הקליניות אשר אוגדן מתאר מדגישות כי האפשרות להשתמש בחווית השלישי האנליטי כדי להכיר באופן מעמיק יותר את חוויתו הרגשית של המטופל מצריכות קשב של המטפל לתהליכי ה-Reverie שלו, והכרה בהן כחלק מהשלישי האנליטי. אוגדן מתאר כי פעמים רבות אסוציאציות "לא קשורות" העולות בדעתו של המטופל משויכות לחוסר קשב ומביאות למאמצי התמקדות במטופל. עם זאת, הוא מציע כי במקרים רבים העובדה שאסוציאציה "לא קשורה" עולה דווקא עם מטופל מסוים ובעיתוי מסוים- מדגישה כי מדובר בתוצר של השלישי אנליטי וכי הוא בעל משמעות עבור המטופל.

כלומר, אוגדן מציע להתייחס לכל האסוציאציות, החוויות הגופניות-רגשיות והתחושות אשר המטפל חווה כתגובה למפגש עם סובייקטיביות המטופל. לצד זאת, חשוב להדגיש כי שימוש בתוצריו של השלישי האנליטי מחייב את המטפל להבחין באופן רגיש בין מקומות בהם תגובותיו אכן קשורות בהיווצרות השלישי האנליטי לבין מקומות בהם תגובותיו נובעות מעיסוק יתר שלו בעצמו.


ביבליוגרפיה

אוגדן, ת.ה. (1994). השלישי האנליטי. בתוך: על אי היכולת לחלום, בעריכת םרום' עמנואל ברמןץ הוצאת עם עובד, סדרת פסיכואנליזה 2011.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי