תפריט נגישות

Selected fact - העובדה הנבחרת

העובדה הנבחרת היא המונח שטבע האנליטיקאי והתיאורטיקן וילפורד ביון בהתייחס למודל או קונפיגורציה המתגבשים מתוך הקשבה למטופל. העובדה הנבחרת מתגבשת מתוך הקשבתו של המטפל לחומר האסוציאטיבי אשר המטופל מתאר, תפיסתו וחוויתו את המטופל וקשב לאסוציאציות והתחושות המתעוררות בו עצמו כאשר הוא נמצא עם המטופל. כאשר המטפל מאפשר לעצמו לפגוש באופן פתוח רכיבים אלו, בסופו של דבר מתגבשת העובדה הנבחרת: רעיונות, עובדות ותיאורים אשר עד כה לא התגבשו לכדי הבנה והופיעו באופן אשר נותר חסר פשר הופכים לפתע לבעלי משמעות.

חשוב להבדיל בין עלייתה של העובדה הנבחרת לבין שימוש ברעיון מוערך יתר על המידה (Overvalued idea). העובדה הנבחרת היא הבנה אשר מתגבשת מתוך הקשבה פתוחה לחוויה עם המטופל, ואילו הרעיון המוערך יתר על המידה מתייחס למצב בו המטפל משתמש בתיאוריה כדי להקנות "סדר" או הבנה מלאכותיים לחומרים העולים בפגישות. הרעיון המוערך יתר על המידה, אם כן, אינו מבטא תוצר של הקשבה פתוחה העולה מתוך החומר הקליני אלא להיפך- רעיון תיאורטי ה"מולבש" על החומר הקליני כדי להימנע מהבלבול והחרדה המתעוררים במפגש עם חומרים בלתי מובנים.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי