תפריט נגישות

Fate Neurosis - נוירוזת גורל

נוירוזת גורל הוא מונח אשר מתייחס למצב בו דפוסי יחסים או סיטואציות, בדרך כלל בעלי גוון שלילי, חוזרים על עצמם שוב ושוב, כאילו נכפו על האדם על ידי הגורל ולא מתוך בחירה. כך, למשל, אדם עשוי למצוא את עצמו שוב ושוב עם בנות זוג אשר מתגלות כתלותיות ותובעניות ביותר למרות הרושם הראשוני האקטיבי והחזק שהן יוצרות. בדומה, נוירוזת גורל עשויה להתבטא במצב בו האדם מוצא את עצמו שוב ושוב מרומה על ידי שותפים עסקיים בהם בטח.

מקור המונח נוירוזת גורל אינו ברור. במסה 'מעבר לעקרון העונג' פרויד התייחס ל"כפיית הגורל" כאל מצב בו אנשים חשים כי "גזירת גורל" רודפת אחריהם ומביאה אותם לסיטואציות ומערכות יחסים בהם לא היו רוצים לבחור. המונח נוירוזת גורל התגלגל, ככל הנראה, מתוך המונח כפיית הגורל.

נוירוזת גורל נובעת מגורמים לא מודעים ובפרט ממצבים של חזרה כפייתית. פרויד הציע כי במקרים של נוירוזת גורל מה שנראה כגורל הוא למעשה ביטוי לצורך הלא מודע של האדם לשחזר מערכות יחסים ומצבים קונפליקטואלים אשר לא זכו לעיבוד נפשי מספק. בפרט, נהוג להניח כי נוירוזת גורל משחזרת את דפוס היחסים הראשוני של הילד עם מטפליו המרכזיים. כך, למשל, במקרה ואכן מדובר במצב של נוירוזת גורל יש יסוד סביר להניח שאותו אדם שמוצא את עצמו עם נשים תלותיות משחזר את חוויתו כילד הורי אשר תמך בהוריו יותר משנתמך על ידיהם. בדומה, נוירוזת גורל המתבטאת בכך שהאדם נבגד שוב ושוב עשויה לשחזר את חווית הבגידה שחווה בקשר עם אם אשר נעה בין מצבים של נוכחות ונתינה רגשית לבין מצבים של היעדרות וחוסר מענה.

חשוב להדגיש כי נוירוזת גורל פועלת במרבית המקרים באופן בלתי מודע: האדם עצמו לא יהיה ער לשחזור, ובמקרים רבים התחושה תהיה כי לא היתה לו כל שליטה בנעשה (למל, נוירוזת גורל בה אדם יוצר קשרים עם נשים מתפקדות אשר בשלב מסוים לוקות "פתאום" במצב של דיכאון חמור). במובן זה, נוירוזת גורל שונה ממצב של נוירוזת אופי, אף כי הן עשויות להתקיים בו זמנית: נוירוזת גורל תאופיין בתחושה של האדם שההתרחשויות נובעות מגורמים חיצוניים לו ואילו נוירוזת אופי תתבטא בתכונות ודפוסי התנהגות בולטים אשר מביאים לתוצאות מסוימות. לדוגמה, אדם עם נוירוזת גורל עשוי למצוא את עצמו שוב ושוב מתקדם במקום העבודה אך מפוטר בפתאומיות וללא סיבה נראית לעין, ואילו אדם עם נוירוזת אופי עשוי להיות ווכחן וסרבן ולהיות מפוטר שוב ושוב על רקע זה.

פרויד הניח כי נוירוזת גורל, ובפרט במצבים של חזרה כפייתית, מהווה ביטוי ליצר המוות מאחר והיא "כולאת" את האדם בשחזורים אינסופיים שאינם מאפשרים לו להתקדם ולנהל חיים מספקים. עם זאת, גישות מאוחרות יותר הציעו כי נוירוזת גורל אינה מהווה רק גורם הרסני בחיי האדם אלא גם ביטוי למשאלה לתיקון ו/או למתן אפשרות לעבד את החוויה הנפשית המקורית. כך, למשל, סביר להניח כי פרויד היה מצביע על הרכיב הרסני הטמון במצב בו נוירוזת גורל מייצרת כניסה חוזרת ונשנית לכניסה לקשרים עם גברים מרוחקים ומנותקים רגשית, כביטוי לשחזור קשר עם אב קשוח ובתי נגיש רגשית. לעומת זאת, גישות מאוחרות יותר היו מתמקדות גם בפוטנציאל של אותה נוירוזת גורל להביא לשינוי ("הפעם אני אצליח להמיס את ליבו ולקרב אותו") ולאפשר עיבוד והתגברות על החוויה דרך שחזורה בחיים הבוגרים, שאינם מאופיינים בחווית חוסר האונים הילדית.

מאחר ובבסיס נוירוזת גורל עומדים גורמים וכוחות לא מודעים עוצמתיים, טיפול במצבי נוירוזת גורל מבוססים על זיהוי הגורמים הלא מודעים העומדים בבסיס הנוירוזה. זיהוי ועיבוד גורמים אלו מביא, פעמים רבות, לכך שהצורך הנפשי הלא מודע בשחזור החוויה המקורית פוחת, והאדם הופך חופשי יותר לבחור באורך חיים ודפוסי יחסים מספקים המתאימים לרצונותיו וצרכיו.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי