תפריט נגישות

Psychotic episode - התקף פסיכוטי

התקף פסיכוטי הוא מצב מנטלי המאופיין בפגיעה משמעותית בתהליכי החשיבה, התגובה הרגשית, תפיסת המציאות ויכולת התקשורת עם האחר, כאשר מצב זה מביא לליקוי ביכולת ההתמודדות עם המציאות. התקף פסיכוטי הוא מצב המתרחש בדרך כלל כחלק מאחת ההפרעות הפסיכוטיות (סכיזופרניה והפרעה דלוזיונית, למשל) אך עשוי להיווצר גם במצבי לחץ ומתח קיצוניים בקרב אנשים שאינם סובלים מהפרעות אלו. כמו כן, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ומצבים אורגניים כשבץ וגידול מוחי עשויים להביא להתפרצות התקף פסיכוטי.

התקקף פסיכוטי ומאפייניו

התקף פסיכוטי כולל ארבעה מאפיינים מרכזיים:

פגיעה בבוחן המציאות: מתקיימת פגיעה משמעותית ביכולת לתפוס נכון את המציאות ואת גבולותיה, וקיים בלבול בין גירויים פנימיים (חשבות, תחושות גופניות, רגשות) לבין גירויים חיצוניים, ולקות בתפיסת הקשר בין העצמי לסביבה.

הופעת דלוזיות: האדם מחזיק באמונות או רעיונות ביזאריים כאמונה שהוא בעל כוחות מיוחדים, שמסר אלוהי נשלח אליו וכן הלאה.

הופעת הלוצינציות: מתרחש עיוות תפיסתי הגורם לתפיסת גירויים חושיים שאינם קיימים. לדוגמא, האדם שומע קולות המדברים אליו, רואה סוכני FBI המתחבאים מאחורי ביתו ומריח אבק שריפה.

הופעת אילוזיות: האדם מפרש באופן שגוי בצורה קיצונית גירויים במציאות. למשל, האדם מזהה נכון שאדם אחר מתבונן בו, אך מפרש באופן שגוי שאותו אדם מתכנן לרצוח אותו.

כלומר, התקף פסיכוטי מביא לפגיעה משמעותית ביכולתו של האדם לתפוס ולפרש באופן נכון את הגירויים בסביבתו. בהתאם ללקות העמוקה בתפיסה, חלים בדרך כלל שינויים התנהגותיים ומופיעה התנהגות ביזארית ובלתי תואמת. למשל, התקף פסיכוטי המתבטא בכך שהאדם מניח כי הוא בעל כוחות על ועל כן נרדף על ידי הממשלה עלול להביא להתנהגות תוקפנית, והתקף פסיכוטי המתבטא בשמיעת קולות המורים על האדם לבצע מעשים שונים עלול להתבטא בהתנהגות חריגה.

במרבית המקרים, התקף פסיכוטי ניתן לטיפול על ידי תרופות אנטי פסיכוטיות.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכיאטרי