תפריט נגישות
חיפוש

Neuro-Linguistic Programming (NLP) - ניתוב נוירו לשוני

אחת התובנות המשמעותיות ביותר בתחום הפסיכולוגיה היא ההבנה כי האופן בו אנו תופסים, מפרשים וחווים את המציאות משפיע על התנהגותנו ותגובותינו. מודלים רבים בתחום היעוץ, הטיפול והאימון מבוססים על ההנחה כי זיהוי דפוסי חשיבה ותפיסה בלתי יעילים מגבילים אותנו ופוגעים בתפקודנו בחיי היום יום. בדומה, מודל ה-NLP מבוסס על לימוד מבנה החוויה הסובייקטיבית של האדם והאופן בו פועל המוח האנושי, ושימוש בהבנה זו כדי לסייע בהתמודדות עם מגבלות, התנהגויות בלתי יעילות או שיפור וקידום מטרות אישיות.

עקרונות ה-NLP

מודלים טיפוליים רבים מדגישים את השפעתן הרבה של אמונות ותפיסות על רגשותנו והתנהגותנו, ומודל ה-NLP, בדומה, מדגיש את השפעת 'המפה הקוגניטיבית' הייחודית לכל אדם: ייצוג של המציאות והאירועים החיצוניים אשר נוצר באמצעות תהליכים קוגניטיביים וחושיים. בשנות ה-70 בחנו גרינדר, פרופסור לבלשנות ובנדלר, סטודנט לפסיכולוגיה, את האופן בו פועלים אנשים אשר הגיעו למצוינות בתחום עיסוקם. על סמך התוצאות ניסו גרינדר ובנדלר לבנות מודל אשר יסייע לאנשים אחרים לפתח מיומנויות שיקדמו את הישגיהם. גרינדר ובנדלר בנו מודל אותו כינו 'מודל התקשורת של NLP' ומודל זה הלך והתפתח לאורך השנים. כיום, שיטת ה-NLP כוללת מגוון מודלים וטכניקות המבוססים על זיהוי האופן בו פועלת המערכת העצבית ושימוש במידע לקידום מטרות אישיות.

מאמרים מומלצים בתחום

המודלים והטכניקות הנכללים במודל ה-NLP מסתמכים על ההנחה כי איננו תופסים את המציאות והאירועים החיצוניים באופן אובייקטיבי אלא באופן סובייקטיבי המושפע מהקלט והעיבוד הייחודי לנו. תפיסתנו מתעצבת באמצעות שלושה היבטים מרכזיים:

היבט נוירולוגי (Neuro)- היבט המתייחס לאופן בו אנשים חווים את העולם דרך חושיהם ומתרגמים את החוויה לתהליכי חשיבה מודעים ובלתי מודעים. המודל מתבסס על ההנחה כי למרות שאנו מסתמכים על כל חושינו, לכל אחד מאיתנו חוש דומיננטי המשפיע במיוחד על עיבוד המידע.

היבט לשוני (LINGUISTIC)- היבט המתייחס לאופן בו אנו משתמשים בשפה כדי להסביר לעצמנו את העולם, להמשיג חוויות ולתקשר בינינו לבין עצמנו ועם אחרים.

היבט 'תכנותי' (PROGRAMMING)- היבט המתייחס ללאופן בו אנו מייצגים בתודעתנו חוויות ומאמצים דפוסי תגובה והתנהגות. היבט זה מושפע הן מההיבט הנוירולוגי והן מתהליכים קוגניטיביים המייעלים את עיבוד המידע. תהליכים אלו כוללים, למשל, הכללה אשר מאפשרת לנו להסיק מסקנות על סמך מספר התנסויות מוגבל וקשב סלקטיבי המאפשר לנו למחוק ולהתעלם ממידע לא רלוונטי כדי למנוע הצפה חושית (למשל, איננו זוכרים מה לבשה המוכרת במכולת). תהליכי הקליטה מושפעים אף מ'מסננים' המשפיעים על קליטתנו כערכים, אמונות, זיכרונות ותוכנות על- דרכים אופייניות בהם מטפל כל אדם במידע.

יישום ושימוש ב-NLP

בהתאם לעקרונות ה-NLP פותחו מגוון טכניקות המניחות כי זיהוי התפיסות, ההיבטים התכנותיים והחוש הדומיננטי המאפיינים אותנו ואת האנשים הבאים איתנו במגע מאפשר לנו להבין ולתקשר טוב יותר עם עצמנו ועם סביבתנו. בהתאם, מודל ה-NLP מיועד לסיוע במגוון תחומים: בתחום העסקי ניתן להיעזר בו לקידום והנעת עובדים, פיתוח יכולות השיווק והשכנוע ועוד; בתחום החינוך וההוראה ניתן לשפר את היכולת להעביר מסרים בצורה אטרקטיבית ויעילה; בתחום האימון והטיפול ניתן לרכוש טכניקות אשר ישפרו מיומנויות טיפוליות, יפחיתו חרדות וכד' ובתחום הבין אישי מסייע המודל ליצירת כימיה ושיפור דפוסי תקשורת מתוך הבנה טובה יותר של הפרטנרים לקשר.

מספר דוגמאות לטכניקות בהן עושים שימוש מטפלים בשיטת ה-NLP:

- שימוש במשפטי ריכוך המסייעים בתהליך השכנוע ובהגברת הפתיחות למסרים חדשים.

- זיהוי החוש הדומיננטי עליו מסתמך הפרטנר שלנו לשיחה/זוגיות וכד' ובהתאם שימוש בתבניות לשון, חיקוי וטכניקות נוספות המשפרות את הכימיה.

- טכניקות להגדרת מטרות, קביעת יעדים ובחינת החסמים המקשים על השגתם.

היכנסו למידע נוסף ואנשי טיפול בתחום NLP


ביבליוגרפיה

אתר האגודה הישראלית ל-NLP: www.nlpisrael.com

The theoretical roots of NLP-based coaching, Linder-Pelz, Susie; Hall, L. Michael, The Coaching Psychologist. Vol 3(1), Apr 2007, 12-17.

תחומי מומחיות:
NLP

אנשי מקצוע בתחום

NLP