תפריט נגישות

Cathexis - קתקסיס

קתקסיס, או השקעה, הוא מונח המתייחס למצב בו האנרגיה הנפשית מקושרת לייצוג, אובייקט או חלקי גוף. במקור, פרויד השתמש במונח הגרמני Besetzung שמשמעו השקעה או אחיזה, אך פרנצי תרגם אותו למונח קתקסיס - תרגום אשר פרויד עצמו התנגד לו אך השתרש בשפה המקצועית.

הבסיס התיאורטי העומד מאחורי הרעיון של קתקסיס הוא התפיסה הפרוידיאנית לפיה קיימת אנרגיה נפשית אשר השקעתה באובייקטים (הדמויות המשמעותיות בחיי האדם), בפעילויות, איברי גוף או ייצוגים מהווה חלק מההתפתחות הטבעית ומהצורך ביצירת קשרים משמעותיים. כך, למשל, במהלך השלב האוראלי ישנו קתקסיס רב לאזור הפה אשר מאפשר את היניקה על החוויות הנפשיות הכרוכות בה (למשל, פנטזיות של נשיכה והבלעה). בדומה, קתקסיס כלפי בן או בת הזוג מאפשרים לאדם לבסס מערכת יחסים משמעותית המבוססת על התקשרות עמוקה. תהליך נפשי נוסף הקשור בקתקסיס הוא דה- קתקסיס המתייחס למצב בו האנרגיה הנפשית שהושקעה באובייקט או ייצוג מסוימים משתחררים ועם זמן מופנים להיבטי חיים אחרים. דה- קתקסיס הוא תהליך טבעי אשר מאפשר התקדמות והתפתחות: כך, למשל, דה קתקסיס המביא להסרת ההשקעה הנפשית באדם שמת או דה - קתקסיס של ההשקעה הנפשית בהורה מאפשרים לאלמן או לילד שהתבגר, בהתאמה, להשקיע פחות בקשרים אלו ולהפנות קתקסיס לקשרים חברתיים וזוגיים חדשים.

קתקסיס כלפי אובייקטים, ייצוגים ופעילויות הוא שמעניק לנו חיים עשירים ומאפשר לנו לחוות קשרים ותחומי עניין כמספקים ומעשירים את עולמנו הפנימי. יחד עם זאת, קתקסיס עשוי גם להסתבך ולייצר עיכובים התפתחותיים, סימפטומים ופגיעה תפקודית כפי שקורה במקרים של קתקסיס יתר (או השקעה מוספת) ושל קתקסיס נגד (או השקעת נגד).

קתקסיס יתר הוא מצב בו האדם משקיע יתר על המידה בייצוג, אובייקט או איבר גוף באופן שבא על חשבון ההתפתחות או ההשקעה בהיבטי חיים נוספים. כך, למשל, קתקסיס יתר עשוי להתבטא בעיסוק אובססיבי בתחום עניין צר או באבל בלתי מסתיים על אדם יקר שאבד או על זוגיות שהסתיימה.

קתקסיס נגד, לעומת זאת, הוא מצב בו מכשול או מחסום פנימי מונע את יכולתו של האדם לייצר קתקסיס מספק באובייקטים או תחומי עניין. כך, למשל, פחד עוצמתי מפני אובדן עשוי לגרום לאם שלא לייצר קתקסיס כלפי התינוק וכך, באופן לא מודע, לחוות פחות אימה מפני האפשרות לאבד אותו. למעשה, קתקסיס נגד הוא תהליך הגנתי אשר אינו מאפשר לאדם לחוות באופן מלא את משאלותיו, דחפיו וכמיהותיו, ולכן גם מקשה עליו לפעול להשגתם.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי