תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Addiction Treatment - טיפול בהתמכרויות

מה עולה בדעתך כאשר אתה שומע את המילה התמכרות? סמים? אלכוהול? תרופות הרגעה? התמכרויות לחומרים שונים הן אולי ההתמכרויות הידועות ביותר, אך בהחלט לא היחידות: דפוסי התנהגות הכוללים שימוש או עיסוק מופרזים במין, אוכל ואפילו טלפון סלולארי נחשבים להתמכרויות כאשר הם פוגעים בשגרת התפקוד הרגילה. מגוון שיטות וגישות מציעות טיפולים ואפשרויות שיקום למתמודדים עם ההתמכרויות השונות.

מה היא התמכרות?

חומרים מסוימים מכילים רכיבים המחזקים את השתוקקותנו אליהם, ושנים ארוכות נהוג היה להאמין כי הם האחראים להתמכרות לסמים, התמכרות לתרופות, התמכרות לאלכוהול, התמכרות לעישון, התמכרות לשוקולד וקפאין וכן הלאה. עם זאת, ידוע כיום כי גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים ופסיכו-סוציאליים הם בעלי השפעה רבה על ההתמכרות. בהתאם, זוהו בשנים האחרונות מגוון תחומים אשר עיסוק מופרז בהם מביא לפגיעה תפקודית קיצונית לא פחות מזו שגורמת ההתמכרות לחומרים. בקטגוריה זו נכללות התמכרות למין, התמכרות לקניות, התמכרות להימורים, התמכרות לאינטרנט, התמכרות לטלוויזיה וכן הלאה.

כיום, מאובחנת התמכרות כאשר מאובחנים תסמינים כתשוקה עזה לשימוש בחומר או לביצוע פעילות המלווה בקושי בשליטה בכמות ומשך השימוש, מתקיימים תסמיני גמילה ללא שימוש בחומר, מתפתחת סבילות המתבטאת בצורך בכמות הולכת וגדלה של שימוש בחומר/בפעילות ולבסוף - השימוש בחומר/ פעילות בא על חשבון היבטי חיים משמעותיים ומתקיים למרות המודעות לנזק הנגרם מההתמכרות.

מהם הגורמים להתמכרות?

הגורמים להתמכרויות הם רבים ומגוונים, ומושפעים מהיבטים ביולוגיים ופסיכו-סוציאליים.
התמכרויות לחומרים (התמכרות לסמים, התמכרות לאלכוהול) מושפעות בין השאר מנטייה גנטית ומחוסר איזון נוירו-כימי במוח, ואפילו התמכרות להימורים שאינה קשורה ל"חומרים ממכרים" מושפעת מהפרשה הורמונלית מוגברת במוח, אשר קשורה בחוויית ריגוש והנאה.

הגורמים הפסיכו-סוציאליים להתמכרויות הם מגונים ביותר וכוללים היבטים אישיותיים כקושי בדחיית סיפוקים ובויסות הרגשי, היעדר בשלות המאפשרת התמודדות עם קשיים, יחסים בין אישיים לקויים, השפעות תרבותיות-חברתיות הנוגעות לאופייה הספציפי של ההתמכרות ועוד.

התמכרות והחלמה

אחד ממאפייניהן הבולטים של התמכרויות הוא האופן הדרמטי בו הן משתלטות על חיי המכור ופוגעות בתפקודו בהיבטי חיים משמעותיים: המכורה לסמים המעדיפה לרכוש מנת סם נוספת על חשבון ספרי לימוד לילדיה; המכור להימורים המאבד את כל כספו; המכור למין הבוגד שוב ושוב בבת זוג אהובה...

הפגיעה המקיפה בחייו של המכור ומשפחתו מצריכה במרבית המקרים תוכנית טיפולית מקיפה אשר אינה כוללת רק תהליך של גמילה אלא גם תהליך של שיקום והשתלבות מחודשת במשפחה ובקהילה, והקניית מיומנויות להתמודדות עם גורמי סיכון פוטנציאליים אשר עשויים להביא להתמכרות מחודשת.

טיפול בהתמכרות לחומרים

התמכרות לסמים והתמכרות לאלכוהול הן שתיים מההתמכרויות הקשות ביותר המערבות פגיעה פיסית ונפשית קיצונית במכור עצמו. פעמים רבות מלוות התמכרויות אלו בהתנהגויות המסכנות את סביבתו של המכור - נהיגה בשכרות, אלימות, פנייה להתנהגות עבריינית כדי להשיג מימון לחומרים וכן הלאה.

התמכרות לסמים ואלכוהול מערבת תלות פיסית בחומר ובהתאם, תהליך הגמילה כולל הפחתה הדרגתית של השימוש בו. מאחר ותסמיני הגמילה עשויים להיות מכאיבים ואף מסוכנים, מציעות מסגרות טיפוליות תהליך גמילה בהשחה רפואית מלאה הכולל מתן תרופות ה"ממלאות את מקום הסם" באופן זמני.

התמכרות לאלכוהול והתמכרות לסמים אינן נובעות רק מהתלות הפיסית בחומר אלא גם מדפוסי התנהגות שהתבססו (למשל, אדם השותה כאמצעי להתמודדות עם כישלונות ותסכולים). בהתאם, גמילה פיסית לבדה אינה ממצה וחלק משמעותי בתהליך הוא השתתפות בפסיכותרפיה אישית ו/או קבוצתית. במסגרת הטיפולית לומד המכור לזהות טריגרים לשימוש בחומר, לשלוט בדחף לשימוש בו וליישם דפוסי התנהגות חלופיים ויעילים יותר. כמו כן, מוקדשת תשומת לב רבה לזיהוי וטיפול בגורמים אשר הביאו לפנייה לשימוש בחומר מלכתחילה: רבים מהמכורים פונים לשימוש בחומרים מתוך סבל ומצוקה נפשית (חרדה, דיכאון) ויתקשו להיגמל כל עוד יסבלו מהם.

היבט משמעותי בתהליך הגמילה הוא היכולת לשמר את ההימנעות מהחומר לאורך זמן. יכולת זו תלויה במרבית המקרים ביכולתו של המכור להשתלב מחדש במסגרת קהילתית, תעסוקתית ומשפחתית. בהתאם, כולל תהליך הגמילה הקניית מיומנויות חסרות בתחום החברתי-תעסוקתי וסיוע בהשתלבות המחודשת, וטיפול משפחתי או זוגי אשר מסייע לשקם מחדש את יחסי האמון והקרבה שנפגמו עקב ההתמכרות. כמו כן, מומלץ להמשיך ולהשתתף בקבוצות תמיכה אשר מציעות מסגרת תומכת משמעותית.

התמכרות נוספת לחומרים היא התמכרות לתרופות: תרופות הרגעה, ממריצים, כדורי דיאטה ועוד. התמכרות לתרופות אינה מצריכה בדרך כלל אשפוז כהתמכרויות לחומרים אחרים, אך מלבד זאת תהליך הטיפול בה דומה וכולל אף הוא פיקוח רפואי, זיהוי וטיפול בגורמים להתמכרות ושיקום חברתי, משפחתי ותעסוקתי.

טיפול בהתמכרויות נוספות: התמכרות למין, התמכרות לאינטרנט, התמכרות להימורים ועוד

כמעט כל אחד מאיתנו מחזיק בהרגלים רעים מהם הוא מתקשה להיפטר, ולא תמיד קל לקבוע מתי מדובר בהרגל רע ומתי בהתמכרות. בשנים האחרונות גדלה תשומת הלב לדפוסי התנהגות שאינם כוללים התמכרות לחומרים אך מערבים תלות מוגזמת בהתנהגות/פעילות, הבאה על חשבון שגרת החיים התקינה. דפוסים אלו מוגדרים בחלק מן המקרים כ'הפרעות שליטה בדחף' כאשר דגש רב מושם על מאפייניהם ההתמכרותיים. בקבוצה זו נכללות התמכרות למין, התמכרות לאהבה (או אהבה אובססיבית), התמכרות לאינטרנט, התמכרות לטלוויזיה, התמכרות להימורים, התמכרות לאוכל (והתמכרות לשוקולד בפרט) ועוד.

התמכרויות אלו אינן מערבות תלות פיסית בחומר אך מביאות לפגיעה משמעותית בחייו של המכור מבחינה חברתית, כלכלית, רגשית ובין אישית: התמכרות לקניות עלולה להביא לבזבוז אלפי שקלים על בגדים שמעולם לא ילבשו; התמכרות לאינטרנט תצמצם את עולמו של הנער המתבגר; התמכרות למין תמנע יצירת קשר זוגי קבוע או תהרוס זוגיות (ומשפחה) קיימת. טיפול בהתמכרויות מסוג זה דומה לטיפול בהתמכרות לאלכוהול וסמים מבחינות רבות: במסגרת הטיפול מזוהים טריגרים וגורמים לפנייה לדפוס הבעייתי ובאמצעות טכניקות קוגניטיביות התנהגותיות מוגברת השליטה בדחפים ומומרת בהתנהגויות יעילות יותר. במקביל, נערכים תהליכים שיקומיים שמטרתם לשלב את המטופל מחדש באורח החיים הנורמטיבי. נער שהתמכרותו לאינטרנט התרחשה על רקע של קשיים חברתיים, למשל, יופנה במקביל לטיפול הממוקד בגמילה לקבוצת מיומנויות חברתיות בה ישפר את יכולותיו הבין אישיות וירחיב את המעגל החברתי; התמכרות למין תלווה פעמים רבות גם בטיפול זוגי אשר יסייע לשיקום מערכת היחסים ויקל על הצד הנבגד להבין את ההיבט ההתמכרותי בהתנהגות בן הזוג.


תחומי מומחיות:
התמכרויות

אנשי מקצוע בתחום

התמכרויות