תפריט נגישות
חיפוש

Clinical Social Worker - עובד סוציאלי קליני

עובד סוציאלי קליני הוא עובד סוציאלי אשר סיים תואר שני בעבודה סוציאלית בהכשרה קלינית/טיפולית. במסגרת לימודי התואר השני מועשרת הבנתו של העובד הסוציאלי בתחום בריאות הנפש ובהיבטים התיאורטיים והקליניים של ההתנהגות הנורמלית והאב-נורמלית. כמו כן, הוא נחשף לשיטות ומיומנויות טיפוליות שונות. עובד סוציאלי קליני רשאי לעסוק באותם התחומים בהם עוסק עובד סוציאלי שאינו קליני, אך הוא בעל ידע עשיר ומעמיק יותר בהבנת ההתנהגות האנושית והטיפול בה.


תחומי מומחיות:
טיפול נפשי ,פסיכותרפיה

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה