תפריט נגישות

Stanford bine test - סולם המשכל של סטנפורד-בינה

מבחן סטנפורד בינה הוא מבחן אינטליגנציה המיועד למדידת רמת המשכל.

מבחני האינטליגנציה הראשונים התפתחו מסולמות בינה- סימון, שהנפוץ ביותר מבניהם הינו מבחן סטנפורד-בינה. חידושו היה שלראשונה  בתולדות המבחנים הפסיכולוגים נעשה שימוש במנת משכל-IQ (היחס בין הגיל השכלי לגיל הכרונולוגי). מבחן זה עבר מספר תקנונים וגרסאות, על-מנת להגיע למבחן העדכני והמייצג ביותר. המהדורה הנוכחית של הסולם היא המהדורה הרביעית, אשר מתאימה לנבדקים מגיל שנתיים עד לרמת בוגר. המבחן מורכב מ-15 מבחנים שמייצגים ארבעה תחומים קוגניטיביים: הגיון מילולי, הגיון מופשט/חזותי, הגיון כמותי וזיכרון לטווח קצר. הפריטים מסודרים על-פי רמת קושי עולה, שני פריטים לכל רמת קושי, כאשר נבדק עובר לרמת הקושי הבאה, רק כאשר ענה נכונה על הרמה הקודמת.

לעיתים משתמשים במבחן סטנפורד בינה לא רק לשם בדיקת מנת משכל, אלא גם לשם בדיקת היבטים קליניים. זאת מפני שהמבחן מאפשר לעקוב אחר שיטות העבודה, גישות לפתרון בעיות, רמת הריכוז, רמת הפעילות, רמת ההתמדה ורמת הביטחון העצמי.


ביבליוגרפיה

אנסטאוי, א .(1990). מבחנים פסיכולוגים. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A. (2003). Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, ninth edition. Philadelphia: Lippincott Williams& Willkins

תחומי מומחיות:
אבחון פסיכודיאגנוסטי

אנשי מקצוע בתחום

אבחון פסיכודיאגנוסטי