תפריט נגישות

Parapraxis - מעשה כשל

מעשה כשל הינו מונח אותו הגדיר זיגמונד פרויד, מייסד הפסיכואנליזה. פרויד הציע גישה פסיכולוגית של דטרמיניזם פסיכולוגי, על פיה לכל התנהגות או אמירה ישנה סיבה שמקורה בנפש. בהתאם, זיהה פרויד פליטות פה, פליטות קולמוס (טעויות בכתיבה), שכחת שמות, אובדן חפצים וכן הלאה כבעלי משמעות נפשית: לדבריו, "מעשי כשל" אלו מלמדים רבות על המתרחש ברובד הלא מודע של נפש האדם. כך, למשל, תיאר פרויד מקרה בו אדם הזמין את אשתו להצטרף אליו לשיט באונייה, אך טעה בשם האונייה וכתב את שמה של אונייה מפורסמת אשר הוטבעה בתקופה זו ע"י כוחות האויב. טעות זו מכסה, כנראה, על רגשות כעס מוסווים כלפי האישה. בדומה, שכחה חוזרת של שמו של מתחרה עסקי חשוב עשויה להסוות קנאה אליו וניסיון "לבטל" את קיומו.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי