תפריט נגישות

Extinction - הכחדה

"אל תעני לו, בסוף הוא יישבר" את עשויה לומר לחברה אשר בן זוגה לשעבר מציף אותה בהודעות טקסט. אמירה זו מבוססת על ההנחה כי המחזר הדחוי יבין את הרמז הדק ויזהה כי התנהגותו אינה מקדמת את מטרתו. הנחה אינטואיטיבית זו עומדת גם בבסיס ההכחדה- שיטת טיפול התנהגותית אשר פותחה על-מנת לבטל התנהגויות בלתי רצויות. שיטה זו מבוססת על ההנחה כי אי תגובה להתנהגות מסוימת גורמת להתנהגות להיכחד. בתחילה חוסר התגובה עלול דווקא להגביר את ההתנהגות, ורק לאחר התמדה ממושכת להפסיק אותה. לדוגמא, ילד שרגיל לבכות בסופר על-מנת לקבל ממתק ויתקל בהתנגדות ההורים לכך, בתחילה יגביר את הבכי על-מנת לקבל את הממתק. על ההורה להתמיד בסירובו ולא להיכנע לבכיו של הילד על מנת להכחיד את ההתנהגות. התנהגויות קשות להכחדה הן התנהגויות אשר בעבר חוזקו באופן חלקי. לדוגמא לעיתים ההורה נכנע לבכיו של הילד וקונה לו ממתק, ולעיתים לא. מאחר והתנהגות ההורה בעבר לא הייתה עקבית, הילד אינו יכול לצפות את תגובתו של ההורה, ולכן יתמיד זמן ממושך בהתנהגות עד שהיא תכחד.

שיטת ההכחדה אשר לעיתים אנו משתמשים בה באופן אינטואיטיבי בחיי היום יום, הינה שיטה מובנית בתחום הפסיכולוגיה: שיטות טיפול התנהגותיות, למשל, עשויות להביא לשינוי התנהגותי משמעותי ע"י חוסר תגובה להתנהגויות בלתי רצויות. לדוגמא, הורים לילד אשר רגיל להשיג את תשומת לבם ע"י התנהגות שלילית, יודרכו לא להעניק לו את תשומת הלב לאחר ההתנהגות השלילית, אלא ללא קשר להתנהגות השלילית או לאחר התנהגות חיובית.


ביבליוגרפיה

Domjan M.(1998).The Principle of Learning and Behavior. 4th Edition. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT