תפריט נגישות
חיפוש

Unconditioned Stimulus - גירוי בלתי מותנה

גירוי בלתי מותנה הינו מונח מרכזי בתהליך הלמידה המכונה התניה קלאסית. בתהליך זה לומד האדם לקשר בין גירויים שאינם קשורים זה לזה באופן טבעי מתוך התנסויות בסביבתו. את ההתניה הקלאסית גילה הפיזיולוג הרוסי איוואן פטרוביץ' פאבלוב בעקבות ניסויים שבהם הצמיד צלצול של פעמון להענקת מזון לכלבים במעבדה, וגילה כי כעבור זמן מועט מתחילים הכלבים לרייר לא רק בתגובה למזון, אלא גם בתגובה לצלצול הפעמון בלבד. בניסוי זה הגירוי הבלתי מותנה היה ריח המזון וטעמו בפיהם של הכלבים, היוצרים באופן טבעי, אוטומטי ובלתי רצוני תגובה של ריור, המסייעת בעיכול. דוגמא מחיי היומיום לגירוי בלתי מותנה היא מגע של מים חמים מדי על העור, הגורמים לכאב ולתגובה בלתי מותנית ואוטומטית של רתיעה.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

ראובינוף, ר., ברקוביץ, ח., ואופנהיימר, א. (1991). מבוא לפסיכולוגיה (יחידה 4: למידה). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT