תפריט נגישות

סטראוטיפים עלולים להזיק לבריאות

סטראוטיפים עלולים להזיק לבריאות

צוות בטיפולנט

סטריאוטיפים עלולים להזיק לבריאותם של חולים, כך מצאו חוקרי פסיכולוגיה באוניברסיטת דרום קליפורניה. המחקר בחן למעלה מ-1500 בוגרים בארצות הברית, ומצא כי אחוזים גדולים מהמשתתפים במחקר חשים חשופים לסטריאוטיפים ושיפוטיות של הסביבה הנובעת מדעות קדומות בנוגע לגזע, מוצא אתני, מגדר מצב סוציואקונומי, משקל, וגיל. בנוסף, החוקרים מצאו כי הנבדקים חשו כי בסיטואציות הנוגעות לטיפול רפואי כמו גם נפשי, שבעה עשר אחוזים מהנבדקים חשו מאוימים מתפיסות אלו בטיפול או חשופים יותר לדעות קדומות של המטפל/רופא שעלולות להוביל לפגיעה בטיפול בשל הדעות הקדומות.

משתתפי המחקר שהרגישו מאוימים מהסטריאוטיפים הללו נטו לחוש יותר לחץ, לסבול יותר מתחלואה נפשית ובמיוחד דיכאון ולהקדיש פחות תשומת לב לבריאותם ולשמירה עליה. הם גם נטו פחות לסמוך על הרופאים שלהם, חשו פחות שביעות רצון מהטיפול בהם ונטו להשתמש משמעותית פחות ברפואה מונעת מאשר מטופלים שלא הרגישו מאוימים מהסטריאוטיפים.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי

עוד מאמרים שיעניינו אותך