תפריט נגישות

בעולם ללא טלוויזיה, מה היה דימוי הגוף שלך?

בעולם ללא טלוויזיה, מה היה דימוי הגוף שלך?

צוות בטיפולנט

לאורך שנים רבות הוגי דעות הציעו כי הטלוויזיה מובילה לדימוי גוף שלילי בקרב נשים ולהעדפה של גוף רזה. כעת, חוקרי פסיכולוגיה מאוניברסיטת דורהם הצליחו לבדוק השערה זאת. החוקרים השוו בין העדפות הגוף של שתי קבוצות נבדקים מניקרגואה – מחצית מהנבדקים היו תושבי כפר שלא היה מחובר לשידורי טלוויזיה, ומחצית מהנבדקים היו תושבי עיר שאליה הגיעו השידורים.

במחקר הנבדקים צפו בתמונות של נשים ודירגו אותן לפי מידת האטרקטיביות שלהן בעיניהם. החוקרים מצאו שהנבדקים שהגיעו מהכפר ללא שידורי הטלוויזיה העדיפו נשים במשקל גבוה יותר באופן משמעותי מאשר אנשים שהגיעו מהעיר שהיו בה שידורי טלוויזיה, שמצאו נשים רזות כאטרקטיביות יותר.

ביבליוגרפיה

Boothroyd, L. G., Jucker, J. L., Thornborrow, T., Jamieson, M. A., Burt, D. M., Barton, R. A., ... & Tovee, M. J. (2016). Television exposure predicts body size ideals in rural Nicaragua. British Journal of Psychology.

אנשי מקצוע בתחום

הפרעות אכילה

עוד מאמרים שיעניינו אותך