תפריט נגישות
רבקה רייכר עתיר

רבקה רייכר עתיר

כתובת: לסר אורי 4 , תל אביב - יפו
שפות: עברית, אנגלית

אודות

אני פסיכולוגית קלינית ורפואית מדריכה.

הכשרתי האקדמית לשלושת התארים הייתה באוניברסיטה בר-אילן. במחלקה לפסיכולוגיה השלמתי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית.

המחקר שהעסיק אותי אז עסק במשפחות בהן אחד מההורים חולה במחלה סופנית והשפעתה של המחלה על המשפחה.

בהמשך בהיותי כבר פסיכולוגית מומחית ומנהלת המערך הפסיכולוגי בבילינסון פניתי ללימודים במחלקה לפילוסופיה - ביו-אתיקה והשלמתי תואר שלישי.

כותרת עבודת הדוקטורט הייתה: התייחסות מוסרית לחיי הישות האנושית: העוברית, הלימינאלית והתבונית.

הכשרתי המקצועית כללה התמחות במרפאה צבאית ובבית חולים גהה. עם סיום ההתמחות עברתי לעבוד בבית חולים כללי – מ.ר. רבין, בילינסון. הלימודים, ההשתלמויות הרבות, והזכות לעבוד במסגרות מגוונות של מרפאה ומחלקות אשפוז בבריאות הנפש וביחידות השונות של בית החולים הכללי הכשירו אותי לעבודה קלינית עם מטופלים הסובלים בנפשם וגופם.

עם חלוף הזמן והצטברות הניסיון אני מבחינה ביותר ויותר מטופלים המצליחים באמצעות הטיפול בדיבור להקל על מכאוביהם וסבלם ולשכלל את התמודדויותיהם עם האתגרים והקשיים שמציבות מחלות ופגיעה גופנית.
בנוסף חלקם הגדול רואים במצוקה הנפשית, במחלה או בפגיעה הגופנית סביבן מארגנים את תלונתם מקור למפגש נרחב עם עצמם. המפגש קורה בשלושת תחומי החיים המרכזיים, תחום הגוף, תחום העבודה על ריבוי משמעויותיה ותחום האהבה על פניה הרבות והקשרים שמכוננת.

אני מאמינה שעבודת הפסיכולוגיה הרפואית הכרחית בכל מסגרת של בריאות כללית ובעיקר במסגרת של הרפואה הקהילתית. שמחתי לקחת חלק בהקמת המרפאה הפסיכולוגית וככל שאני מכוונת ומדריכה במסגרות אלו כך אני לומדת ונוכחת עד כמה מרפאה זו ודומותיה חיוניות לטיוב הטיפול וקידום הבריאות בקרב המטופלים ובני משפחותיהם.

במהלך עבודתי בבית החולים הכללי הרחבתי את עבודתי הניהולית ההדרכתית והטיפולית גם לתחום האתיקה, שאך טבעי הוא שהינו חלק בלתי נפרד מעבודה המתרחשת במערכת רפואית. בהיותי פסיכולוגית של יחידת הפוריות בבית החולים יזמתי הקמת ועדת אתיקה של היחידה וזאת עוד טרם חוקק חוק זכויות החולה שבתוקפו הוקמו וועדות האתיקה בבתי החולים. לימים כיהנתי גם בוועדת האתיקה של בית החולים שהינה ועדה רב מקצועית ובמסגרתה התמקדה עבודתי במעורבות אתית ליד מיטת החולה.

מתוך תפיסות מקצועיות- אתיות הקשורות בסולידריות עם קהילת הפסיכולוגים והודות להשכלה שרכשתי בתחום האתיקה במערכת הרפואית בחרתי להקדיש מספר שנים לכהונה בוועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. כיהנתי בוועדה למעלה מעשור ומתוכן שבע שנים כיו"ר הוועדה. במהלך כהונתה של הועדה עודכן קוד האתיקה של הפסיכולוגים והעותק הנוכחי – ינואר 2017 הוא התקף.

הכהונה בוועדה, תרמה רבות גם לעבודתי הטיפולית והרחיבה את אופקיי הקשורים בפסיכולוגיה מקצועית-אתית. במסגרת זו נפתח לעיניי צוהר בו נדרשו הבחנות בין שיח הטיפול, שיח האתיקה המקצועית ושיח המשפט. כתבתי על נושאים אלו ולאורם יזמתי את תכנית ההכשרה לפסיכולוגים מומחים בפסיכולוגיה משפטית שהמשכה הוא גם פסיכולוגיה משפטית למשפטנים.

בסוף 2017 פרשתי מהוראה באקדמית ת"א – יפו שם, במקביל לעבודתי בשדה הרפואי, לימדתי כחברת סגל במשך 14 שנים. רוב הוראתי הייתה בלימודים לתואר השני במגמה לפסיכולוגיה רפואית. פיתחתי את קורס הריאיון המכין סטודנטים להתערבויות פסיכולוגיות במערכות רפואיות, הגיתי את הקורס 'פסיכופתולוגיה וגופניות', הדרכתי פרקטיקנים, והנחתי סטודנטים בעבודות גמר מתוך כוונה להעמיק עוד את התורה והעבודה עם חולים פגועים גופנית, עם בני משפחותיהם והצוות הרב-מקצועי. לצד אלו הקדשתי חלק גדול מהוראתי ומהמחקר לאתיקה מקצועית לפסיכולוגים בשאיפה להנחיל ולהטמיע את האתיקה כחלק בלתי נפרד מהמקצועיות.

היום תחומי הטיפול וההדרכה לפסיכולוגים הם המרכזיים בעבודתי. בטיפול אני עובדת מתוך תפיסה שבמקום בו נגמרות המילים חוזר הגוף "לדבר" באמצעות החיוויים שלו. זה נכון לאנשים הסובלים למשל מחרדת בריאות וגילויי חרדה שונים, ונכון לאנשים הסובלים ממצוקות גופניות אם יש להן ראיות והסברים רפואיים או אם הן משוללות את אלו. בהדרכה אני עובדת מתוך מחשבה מתמידה על זיהוי מקורות הסמכות להדרכת מתמחים ומסתמכי הדרכה בפסיכולוגיה. עבודה עם עמיתים על גיבוש תורה בהדרכה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית ורפואית שמטרתה לבסס יותר את ההדרכה והמנדט להדריך היא אחת משאיפותיי המקצועיות.

ניסיון מקצועי

 

פרסומים אקדמיים

רייכר-עתיר, ר., (2003), הפסיכולוגיה והאתיקה ביחידה לפוריות והפריה חוץ-גופית, פסיכו- אקטואליה, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גיליון דצמבר 2003, עמ' 21 – 25

רייכר-עתיר, ר., (2006), הרשומה הרפואית, פסיכו- אקטואליה, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גיליון אוקטובר 2006, עמ' 40-48

רייכר-עתיר, ר. (2009), ה- UNCANNY וכפילות הגוף הטראגית, עת לאקאן כתב-עת פסיכואנליטי, פסיכואנליזה ורפואה, 4, עמ' 89 – 97

רייכר-עתיר, ר., יבור, ר., לוי, ס., (2009), סחף בעמדות אתיות של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה העוברים הכשרה במערכות רפואיות, רפואה ומשפט, 41 , עמ' 97 - 110

רייכר-עתיר, ר. (2010), הכאב וחיוויי גוף אחרים – סימפטום אורגאני ו/או עיוות קוגניטיבי?, MEDICAL – מגזין הרופאים בישראל, 33, עמ' 52 – 55

רייכר-עתיר, ר. (2013). המטפל, המטופל והתיעוד – רשומה-פסיכולוגית ותרשומת אישית. [גרסה אלקטרונית]. נדלה ב‏יום רביעי ‏23 ‏ינואר ‏2013, מאתר פסיכולוגיה עברית.

רייכר-עתיר, ר., בן-שלמה, א., (אפריל 2016), מה למדנו מעבודת ועדת האתיקה? סקר לאפיון ההפניות לוועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל בין השנים , 2012-2007, Iפסיכואקטואליה, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, עמ' 50 - 59

רייכר-עתיר ר. (מאי 2016), החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגים: האמנם מהלך ראוי? המשפט, כתב עת לענייני משפט, כב 1 עמ' 243 – 272

רייכר-עתיר, ר. (אוקטובר 2016), טיפול, חוק ואתיקה: מה קורה שם בטיפול כשהמטפל חובר למטופל בפניותיו לערכאות החוק והאתיקה המקצועית? פסיכולוגיה עברית.

רייכר-עתיר, ר. (1999), הורים שכולים המבקשים לשוב למעגל הפוריות באמצעות IVF, היבטים נפשיים וחברתיים, אסיא, מאמרים בענייני הלכה ורפואה, 17, (1 – 2), עמ' 31 - 43

Reicher-Atir R. & Rosenheim E. (1985). Informing Children About A Parent’s Terminal Illness. J. Child Psychol. Psychiat. 26, (6), 995-998.

Rosenheim E. & Reicher-Atir R. (1986). Children in Anticipatory Grief: The Lonely Predicament. Journal of Clinical Child Psychology, 15, (2), 115 – 119.

Berant E. Saroff A. Zim S. Reicher-Atir R. (2005). Supervising Personality Assessment: The Integration of Intersubjective and Psychodynamic Elements in the Supervisory Process. Journal of Personality Assessment, 84, (2), 205-212

Rapoport-Hubschman N, Gidron Y, Reicher-Atir R, Sapir O, Fisch B. (2009),  "Letting go" coping is associated with successful IVF treatment outcome. Fertil Steril. 92(4), 1384 – 1388

Hirsch D., Ginat M., Levy S., Benbassat C., Weinstein R., Tsvetov G. Singer J., Shraga-Slutzky I., Grozinski-Glasberg S., Mansiterski Y., Shimon I., and Reicher-Atir R.(2009), Illness Perception in Patients with Differentiated Epithelial Cell Thyroid Cancer, THYROID, Vol.19, N. 5, 459 – 465

Dickman R, Segev M, Levi S, Reicher-Atir R, Steinmetz A, Horev N, Niv Y. (2011), Perceptions of gastroenterologists and nurses regarding irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011 Sep;23(9):813-7

Mizrahi MC, Reicher-Atir R, Levy S, Haramati S, Wengrower D, Israeli E, Goldin E. Effects of guided imagery with relaxation training on anxiety and quality of life among patients with inflammatory bowel disease. Psychol Health. 2012;27(12):1463-79

Reicher-Atir R., Tadmor B., Levinger U. The Ethics Committee at the Patient's Bedside (ECatPB): a retrospective view on the past two years. Med Law. 2013 Sep; 32(3):277-85

Levy, S., Segev, M., Reicher-Atir, R., Steinmetz, A., Horev, N., Niv, Y., Dickman, R. Perceptions of gastroenterologists and patients regarding irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease, European Journal of Gastroenterology & Hepatology: January 2014 - Volume 26 - Issue 1 - p 40–46

מאמרים

הליך משפטי,הליך טיפולי ורשומה פסיכולוגית

רייכר-עתיר, ר. (ספטמבר 2013), תרנגולת או סופר אגו? היבטים פסיכולוגים במושג הכפרה. אלכסון, כתב-עת דגיטלי.

רייכר-עתיר, ר. (פברואר 2015), על החיים והעל המוות, אלכסון, כתב-עת דגיטלי.

רייכר-עתיר, ר., (ינואר 2012), פרידה משותפת, הארץ, בריאות, מהדורת דפוס.

רייכר-עתיר, ר., (נובמבר 2011), בשם האב, הארץ, בריאות, מהדורת דפוס.

רייכר-עתיר, ר., (פברואר 2011), הוראות פרידה: לקבל אחריות על סוף החיים, הארץ, בריאות, מהדורת דפוס.

רייכר-עתיר, ר., (נובמבר 2010), דרוש: בית ספר לפסיכולוגיה, הארץ, מאמרים, מהדורות דפוס. 

רייכר-עתיר, ר., (מרס 2009), התמודדות עם מחלות קשות יכולה להביא גם לשינוי, הארץ, בריאות, מהדורת דפוס.

רייכר-עתיר, ר., (ינואר 2009), מה קורה שמחלה כרונית פורצת לזוגיות, הארץ, בריאות, מהדורת דפוס.

רייכר-עתיר, ר., (אוגוסט 2007), זה לא טיפול – שידור תוכנית מציאות במסווה של טיפול פסיכולוגי הוא מעשה פגום אתית, הארץ, מאמרים, מהדורות דפוס.

חברות באגודות וארגונים

2003 - 2014 וועדת האתיקה הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, מתוכן תשע שנים יו"ר

2006 -  האיגוד האירופאי לפסיכולוגיה רפואית – EHPS

2001 – 2007 הועדה המקצועית לפסיכולוגיה רפואית, מועצת הפסיכולוגים, משרד הבריאות.

2000 - 2010 ועדת השתלות מן החי של מרכז רפואי רבין.

1997 - 2013 ועדת האתיקה של מרכז רפואי רבין.

1995- 2002 האגודה הישראלית לחקר הפוריות – איל"ה.

* התוכן המפורסם בדף זה אודות המטפל הינו באחריות המטפל בלבד