תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

טיפול בהתמכרויות - גמילה פיזית ופסיכולוגית

  • התמכרות מוגדרת כתשוקה עזה או דחף כפייתי לשימוש בחומר או ביצוע פעילות, כאשר קיים קושי בשליטה על כמות ומשך זמן השימוש בחומר או בפעילות, כך שהשימוש בחומר או הפעילות הממכרת בא על חשבון היבטי חיים משמעותיים. לפניכם מענים לטיפול בהתמכרות - קווים לסיוע בחירום, גמילה פיזית, טיפול אמבולטורי וקהילות טיפוליות.


חזרה למידע שימושי >>>