תפריט נגישות

Narrative Psychotherapy - פסיכותרפיה נרטיבית

פסיכותרפיה נרטיבית הנה גישה טיפולית המתבססת על ההנחה כי לאדם יש צורך לארגן את חייו במבנה של סיפור, נרטיב, קוהרנטי. סיפור זה מעצב ומשקף את רגשותיו, מחשבותיו ופעולותיו במציאות. פסיכותרפיה נרטיבית מבקשת לסייע לאדם להתגבר על מצוקות באמצעות עיצוב מחדש של הנרטיב שלו, בעזרת מגוון טכניקות והמשגות.

פסיכותרפיה נרטיבית – עקרונות הטיפול

פסיכותרפיה נרטיבית מבקשת לסייע לאדם שחש מצוקה באמצעות ארגון מחדש של האופן בו הוא מספר את סיפורו. במובנים רבים, כל סוג של פסיכותרפיה מסתמך על מהלך שכזה, שכן טיפול שואף לארגן את מצוקת הפרט במסגרת התייחסות כלשהי, ומרחיב את יכולתו לנסח משמעויות ותובנות לגבי מצבו, על פני ציר הזמן. לפי פסיכותרפיה נרטיבית, ניתן לשנות את האופן בו אדם חושב, מרגיש ופועל, באמצעות הבנייה מחודשת של הדרך בה הוא מספר חלקים מסיפור חייו, שהתרגל לתפוס כמובנים מאליהם. כחלק מכך, מתאפשר "לערוך מחדש" אלמנטים בסיפור, כלומר לאתגר אותם, ולנסח אותם באופן שונה, אשר יוליד שינוי בדרך שבה האדם חושב ומרגיש.

פסיכותרפיה נרטיבית – כלים מרכזיים בדרך לשינוי

טיפול במסגרת פסיכותרפיה נרטיבית מסתמך על ההנחה כי לכל אדם יש סט של ערכים, אמונות, כישורים ויכולות, אשר ניתן לרתום לצורך עריכה מחודשת של חלקים בסיפורו. לעיתים, מעבר לשיחה, נעשה שימוש במטלות כתיבה, שמטרתן לתת מסגרת של סיפור, לאירועים ותחושות של המטופל. המטפל עשוי לבקש מהמטופל לכתוב חלקים מסיפור חייו, ולעשות זאת בשני מישורים: מישור עלילתי, הכולל סדרה של מאורעות שהתרחשו, על פני ציר הזמן, ומישור תודעתי, המארגן את המשמעויות והפרשנות שהאדם נתן לאותם מאורעות. לאחר מכן, המטפל והמטופל עובדים יחד במטרה לנסח (לעיתים גם לכתוב) "נרטיביים אלטרנטיביים", לשני המישורים. בהמשך, אלטרנטיבות אלו עוברות תהליך של עריכה ושזירה לתוך הנרטיביים המקוריים.

פסיכותרפיה נרטיבית – וריאציות עדכניות

כיום קיימות מגוון וריאציות של פסיכותרפיה נרטיבית. ישנם טיפולים נרטיביים אשר משלבים גם הבניות ותפיסות חברתיות, במטרה לסייע לאדם להבין כיצד הסיפור האישי שלו מושפע לא רק ממנו ומהאנשים שסביבו, כי אם מכוחות חברתיים שעיצבו גם הם את דרכו ותפיסתו. כמו כן, פסיכולוגים רבים מגישות תיאורטיות שונות, משלבים בטיפול שלהם עקרונות וטכניקות מתוך פסיכותרפיה נרטיבית, למשל, במסגרת פסיכותרפיה קוגניטיבית, פסיכותרפיה דינמית, ובמסגרת פסיכותרפיה אינטגרטיבית.


ביבליוגרפיה

What is narrative therapy and what is it not? The usefulness of Q methodology to explore accounts of White and Epston's (1990) approach to narrative therapy. Wallis, J.; Burns, J.; Capdevila, R. Clinical Psychology & Psychotherapy, Vol 18(6), 2011, 486-497.

תחומי מומחיות:
טיפול נרטיבי

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נרטיבי