תפריט נגישות

Secondary Processes - תהליכי חשיבה משניים/ שניוניים

אבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, הבחין בין שני תהליכי חשיבה בסיסיים המתקיימים במוח האנושי- תהליכי חשיבה ראשוניים ושניוניים. תהליכי החשיבה השניוניים מבוססים על מערכות התפיסה והחשיבה ומאופיינים בהקפדה על לוגיקה והתייחסות לאלמנטים מציאותיים. תהליכים אלו מאפיינים את האגו ומאפשרים לאדם להתנהג באופן התואם את דרישות המציאות. זאת, בניגוד לתהליכי החשיבה הראשוניים המאפיינים את האיד ומאופיינים בהיעדר לוגיקה והתעלמות מחוקיות הזמן והמרחב (כמו בחלום, למשל).


ביבליוגרפיה

אישיות: תיאוריה ומחקר/ ביטמן ואחרים, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1992.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי