תפריט נגישות

Tertiary Circular Reaction - תגובה מעגלית שלישונית

התנהגות המאפיינת את אחד משלבי ההתפתחות הקוגניטיבית  של הילד, כפי שתיאר אותם הפסיכולוג ההתפתחותי פיאז'ה. התגובה המעגלית השלישונית נכללת כתת-שלב בתוך השלב ההתפתחותי הסנסו מוטורי, שנמשך מהלידה עד גיל שנתיים. תת השלב זה, הנמשך מגיל שנה עד שנה וחצי, מאופיין ב"עריכת ניסויים" המרחיבים את טווח הפעילות של הילד ואת טווח הבנתו את העולם.  גם פה, כמו בשלב הקודם של תגובה מעגלית שניונית, התנהגות הקשורה באובייקט או אובייקטים מובילה במקרה לתוצאה חושית מעניינת עבור התינוק. הילד בשלב זה לא רק חוזר על הפעולה שוב ושוב, אלא גם פועל בשיטת הניסוי והטעייה, ומנסה ווריאציות שונות על התנהגות זו. לדוגמא: ילד ששומט במקרה כרית מהמיטה ומתעניין בחפץ הנופל, מנסה להשליך חפצים נוספים- בובה, חולצה, כדור, ומתבונן בתוצאות פעולותיו. חקירה פעילה זו מסייעת לילד לחקות התנהגויות שמעולם לא ביצע קודם, לרכוש מיומנויות פשוטות של שימוש בכלים ולגלות יחסי סיבה ומסובב.


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים