תפריט נגישות

Primary Circular Reaction - תגובה מעגלית ראשונית

תגובה מעגלית ראשונית היא התנהגות המאפיינת את אחד משלבי ההתפתחות הקוגניטיבית  של התינוק כפי שתיאר אותם הפסיכולוג ההתפתחותי פיאז'ה. תגובה מעגלית ראשונית מתרחשת כאשר התנהגות מסוימת מחוללת במקרה אירוע מעניין עבור התינוק, ולכן הוא חוזר על התנהגות זו שוב ושוב. נוצרים רצפים של תנועות הממשיכים זה את זה- סופו של רצף אחד מעורר את תחילתו של רצף אחר. לדוגמא: מגע מקרי של יד התינוק בפיו מביא לתחושה נעימה, והוא חוזר על התנועה שוב ושוב. לאחר זמן קצר הוא מגלה שהוא יכול גם להכניס את אצבעותיו לתוך פיו ולמצוץ אותן, גם על התנועה הזו הוא מתענג, וחוזר עליה פעמים רבות. תגובות מסוג זה מתרחשות בגילאי חודש עד ארבעה חודשים, ונכללות בשלב ההתפתחותי הסנסו מוטורי המתקיים מלידת התינוק ועד גיל שנתיים. תגובות מעגליות ראשוניות מתייחסות לרצף התנהגותי הקשור בגוף התינוק (ולא באובייקט חיצוני).


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים