תפריט נגישות
חיפוש

Hypothetico-deductive Stage - שלב היפותטי דדוקטיבי

השלב ההיפותטי דדוקטיבי הוא שלב בהתפתחות הקוגניטיבית של הילד כפי שתיאר אותה הפסיכולוג ההתפתחותי ז'אן פיאז'ה. מגיל 11-12 ועד 15 נמצא המתבגר בשלב ההיפותטי-דדוקטיבי, ומסוגל לחשוב בצורה לוגית, מופשטת ושיטתית. בשלב זה, המכונה גם 'שלב האופרציות הפורמאליות', ההיגיון יכול לפעול בדרך מילולית וסימבולית, ולהתנתק מהסתמכות על אובייקטים קונקרטיים. הנער המתבגר יכול לבנות טיעונים לוגיים, להעלות פתרונות היפותטיים לבעיה (רעיונות על "מה עשוי להיות אם..."), ולהסיק בדרך שיטתית איזה מתוכם הוא הפתרון הנכון. בשלב זה מתחילה להתפתח המיומנות של לוגיקה פורמאלית ("אופרציות פורמליות" בתיאוריה של פיאז'ה), שמועילה במיוחד בדרך החשיבה המדעית.


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
קלינאות תקשורת

אנשי מקצוע בתחום

קלינאות תקשורת