תפריט נגישות

Cattel's 16 personality factors - שאלון 16 גורמי האישיות של קטל

בשנת 1965 פרסם רימונד קטל את התוצאות של מחקר מקיף שערך על האישיות. את האישיות הגדיר קטל כ"מה שמאפשר לנו לנבא כיצד אדם מסוים יתנהג במצב נתון", ואת מחקרו ערך בשיטת "ניתוח הגורמים". הוא גרס שכדי לגלות מהן תכונות האישיות הבסיסיות ביותר יש להתחיל ברשימה הרחבה ביותר של תארים ותכונות המיוחסים לבני אדם. משום כך החל את מחקרו בשפה, ובדק את כל שמות התואר הקיימים בשפה האנגלית (כ 4,500 במספר). את הרשימה צמצם ע"י מחיקה של מילים ומשמעויות נרדפות, והגיע לרשימה מצומצמת של 171 תכונות. הוא המשיך את מחקרו על מדגם של 100 אנשים שגרים באזורים שונים, ובאים משכבות סוציו-אקונומיות שונות. הוא נתן לאנשים שהכירו את הנבדקים מקרוב לדרגם ע"פ אותן 171 תכונות. באמצעות ניתוח גורמים, שיטה לאיתור של קשרים והבדלים בין קבוצות של משתנים, איתר קטל 36 מקבצי תכונות, שכול מקבץ מזוהה במיוחד עם תכונה מסוימת. על בסיס 36 תכונות אלה נבנה שאלון דיווח-עצמי, שהועבר למספר רב של נבדקים. התוצאות עברו שוב ניתוח גורמים שצמצם את רשימת התכונות ל 16 תכונות, אותן כינה קטל "תכונות עומק" (או: תכונות בסיסיות).

16 התכונות הבסיסיות ע"פ קטל

16 התכונות הבסיסיות, אותן מודד שאלון גורמי האישיות של קטל, מיוצגות כרצפים- לכול תכונה  שני קצוות. התכונות מוצגות לפי סדר חשיבות השפעתן על קביעת ההתנהגות.

1)  מעורבות רגשית וחמימות (סכיזואידי, מאופק/חברותי, לבבי)

2)  אינטליגנציה (אינטליגנציה נמוכה/אינטליגנציה גבוהה)

3)  יציבות אמוציונאלית (אגו חלש, אמוציונאלי/אגו חזק, יציב)

4)  דומיננטיות (כנוע, חסר ביטחון/אסרטיבי, שתלטן)

5)  חיוניות וחוסר העכבות (עליז, אנרגטי/פסימי, דיכאוני)

6)  חוזק הסופר אגו (מצפוני, בעל דרישות גבוהות מעצמו/חסר אחריות)

7)  אומץ (חרד, ביישן/הרפתקני, נועז)

8)  סוג האינטרסים (תלותי, ילדותי/עצמאי, בוגר)

9)  חשדנות (רגוע, נותן אמון/מתוח, חשדן)

10) נטייה לכיוון פנטזיה או מציאות (בעל חשיבה פרקטית/נוטה לשקוע בדמיון)

11) מניפולטיביות (נאיבי, ספונטאני/מחושב, ערמומי)

12) מידת האשמה העצמית (חששן, נוטה לרגשות אשמה/בטוח בעצמו, רגוע)

13) קונסרבטיביות (שמרן, פוחד מחידושים/מחפש גירויים חדשים)

14) תלות בקבוצה (קשור לקבוצה/עומד ברשות עצמו)

15) משמעת פנימית (בעל התנהגות עקבית ומבוקרת/פועל בצורה אקראית)

16) מידת הלחץ (רגוע, שקט/מתוח, סוער)

השאלון

השאלון עצמו מורכב מ-174 שאלות, כאשר כל שאלה מתייחסת לאחת מ-16 התכונות. השאלות כוללות הצהרות כלליות על טבע האדם לצד שאלות על התנהגותו ועיסוקיו של הפרט. הציון ניתן בכל תכונה על סמך סכום הנקודות שהנבדק צבר בשאלות המתייחסות לתכונה זו, כך שלכל נבדק 16 ציונים נפרדים, לפי מיקומו על כל רצף תכונתי.

הערכה וביקורת

לשאלון בעיות סטטיסטיות של מהימנות, משום שכל אחת מ-16 התכונות נמדדת באמצעות מס' מועט יחסית של שאלות. המהימנות (בשיטת מבחן חוזר או נוסח מקביל) היא לרוב מתחת ל-0.8. ישנם גם ספקות באשר להומוגניות של כל הפריטים הקשורים לאותה התכונה, ובאשר לחוסר התלות של פריטי המבחן זה בזה.

למרות הספקות הסטטיסטיים השימוש בשאלון נפוץ לצרכי אבחון מקצועי ופסיכיאטרי.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. בייט-מרום, ר. בן-עטר כהן, א. פוך, ח. (1992), אישיות: תיאוריה ומחקר, האוניברסיטה הפתוחה

תחומי מומחיות:
אבחון פסיכודיאגנוסטי

אנשי מקצוע בתחום

אבחון פסיכודיאגנוסטי