תפריט נגישות

Clinical Criminologist - קרימינולוג קליני

קרימינולוגיה קלינית היא תחום העוסק באבחון, הערכה, טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה בתחום הנפשי חברתי של עבריינים ואנשים הסובלים מהפרעות נפשיות הקשורות לעבירות וסטיות שונות, ובני משפחותיהם. 

קרימינולוג קליני הוא אדם אשר סיים תואר שני לפחות בקרימינולוגיה קלינית והוא בעל ידע בתחום האישיותי, המשפחתי, הקבוצתי והחברתי, ובקיא בתהליך אכיפת החוק והענישה הנוגעת לסטיות חברתיות, עבריינות ופסיכופתולוגיה. במסגרת עבודתו עוסק הקרימינולוג הקליני הן בטיפולים קליניים והן באבחון וכתיבת חוות דעת משפטיות. עבודתו של הקרימינולוג הקליני מתבצעת בבתי כלא, מוסדות שיקומיים וטיפוליים, פנימיות, בתי חולים פסיכיאטריים ועוד. כמו כן, עשוי הקרימינולוג להציע את שירותיו בקהילה, במסגרת עבודה שיקומית וטיפולית עם עבריינים, קורבנות של עבריינות ומשפחות המתמודדות עם בן משפחה עבריין.

בתקנון אגודת הקרימינולוגים הקליניים מוגדרת עבודתו של הקרימינולוג הקליני באופן הבא:

"קרימינולוגיה קלינית עוסקת בפעילויות הנוגעות לאבחנה והערכה, טיפול (פסיכותרפיה), שיקום, ייעוץ והדרכה של נושאים ובעיות בתחום הנפשי והחברתי, של עבריינים ואנשים הסובלים מהפרעות נפשיות, הקשורות לעבירות וסטיות שונות (כגון - אלימות, סמים, אלכוהול, פאראפיליות), ובני משפחותיהם.

הקרימינולוג הקליני מתמחה בתחומי הסטייה החברתית והעבריינות, הוא בעל ידע בתיאוריות באישיות, תהליכים משפחתיים, קבוצתיים וחברתיים, בקי בחוק ובתהליכי אכיפת החוק והענישה הנוגעים לחולי נפש, ובעל מיומנות בהערכת מסוכנות וכתיבת חוות דעת מדיקו-לגאלית."


אנשי מקצוע בתחום

שיקום וטיפול בעבריינים